แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ปัจจัยส่วนบุคคล


แพรภัทร ยอดแก้ว. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม The Relationship between Satisfaction of Dhamma book in Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Project and Ethical Behaviors of Students of Nakhon Pathom Rajabhat University.

เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย 


ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  P ลงใน  ¨ และ/หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน   

1.  เพศ  ¨  1. ชาย  ¨   2.  หญิง

2.  อายุ  ……….…..ปี...........เดือน

3.  โปรแกรมวิชา  .........................................................

4.  คณะ  .........................................................

5. เกรดเฉลี่ย  .........................................................
6.  ท่านเคยอ่านหนังสือธรรมของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกหรือไม่

  ¨1.  ไม่เคย / ครั้งนี้เป็นครั้งแรก  ¨  2.  เคย  จำนวน.............ครั้ง / เล่ม

7.  ท่านรู้สึกอย่างไรกับโครงการอ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

  ¨ 1. ชอบ เพราะ....................................................................................................................................... 

  ¨ 2. ไม่ชอบ  เพราะ...................................................................................................................................

8.  ท่านชอบอ่านหนังสือธรรมของพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก เพราะเหตุใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

  ¨  1.  เข้าใจง่าย อ่านง่าย    ¨  2.  เล่มเล็ก มีเนื้อหาน้อย อ่านจบเร็ว

  ¨  3.  มีนิทานประกอบ    ¨  4.  อ่านสนุก เพลิดเพลิน

  ¨  5.  ได้ความรู้ ข้อคิดดีๆ    ¨  6.  ได้คะแนนจากอาจารย์ 

  ¨  8.  ได้บุญจากการอ่านหนังสือธรรม  ¨    9.  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................... 

9.  ถ้าท่านเลือกได้ ท่านต้องการอ่านหนังสือธรรมของพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก เรื่องใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

¨  1. ปีกระต่ายขอจงสวัสดี     ¨  7. สันโดษเคล็ดลับแห่งความสุข

¨  2. ปีมะโรงขอจงมีความสุข     ¨  8. ขันติ คือการให้พรแก่ตัวเอง

¨  3. ความสุขสูงสุด     ¨  9. เราเกิดมาทำไม

¨  4. ทำใจเป็นธรรม     ¨  10. ชนะใครไม่เท่าชนะใจตน

¨  5. เหตุสมควรโกรธไม่มีในโลก     ¨  11. โชคดี

¨  6. สาระแห่งชีวิต คือรักและเมตตา   ¨  12. ใจดีสู้เสือ
เอกสารอ้างอิง แบบสอบถามนี้มาจากงานวิจัยของ

แพรภัทร  ยอดแก้ว. 2556. ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่าน หนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซู โอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

The Relationship between Satisfaction of Dhamma book in Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Project and Ethical  Behaviors of  Students  of  Nakhon Pathom Rajabhat University.

แพรภัทร  ยอดแก้ว. 2556.การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.

The Ethical  Behaviors Development of  Students  of  Nakhon Pathom Rajabhat University Satisfaction by Dhamma book in Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Project.


หมายเลขบันทึก: 538480เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2013 09:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2013 21:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง