กลเม็ดการเตรียมงานในฐานะเจ้าภาพ UKM : ม.นเรศวร

"ดิฉันยังไม่กล้าที่จะหวังว่าผู้เข้าร่วม UKM ในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ ความรู้ และความประทับใจกลับไปจากงานนี้ในระดับใด แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมั่นใจและขออนุญาตคาดหวัง คือ ประสบการณ์ที่ทีมงานฟาน้อยฟาใหญ่จะได้รับจากการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ดิฉันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราประทับใจไม่รู้ลืมอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ"

     เมื่อคืนวาน (เช้าวันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 49) เวลาประมาณตี 1 ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เดินทางไปยังประเทศมองโกเลีย ตามที่ได้มาบอกลามิตรรักแฟนนักอ่านของท่าน (อีกครั้ง)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยท่านจำต้องปล่อยให้เราเตรียมงานในช่วงเวลาอันใกล้นี้   แต่ถึงอย่างไรท่านก็ไม่เคยปล่อยให้เราเดียวดายเพราะท่านได้สร้างทีมที่ค่อนข้างเหนียวแน่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือกันอยู่เสมอไว้อยู่แล้วถึงแม้ทุกท่านในทีมของเราแต่ละท่านจะมีภารกิจในความรับผิดชอบกันค่อนข้างมากแต่ดิฉันก็ได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีในทุกครั้ง <กิจกรรม KM ในระหว่าง ต.ค. – พ.ย. 49 ของ มน.>   บันทึกนี้ดิฉันขอเล่าถึงการเตรียมงานในการเป็นเจ้าภาพจัดการเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8 (4 /2549)  ที่ดิฉันได้เล่าถึง เทคนิคการเตรียมคนเข้าร่วม ลปรร. ใน UKM ในบันทึกที่แล้ว  สำหรับในบันทึกนี้เป็นการเล่าเท่าที่คิดออกในขณะที่นอนไม่หลับ  เนื่องจากนอนมากเกินไปในเวลากลางวันค่ะ  โดยจะขอแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง  ดังนี้นะคะ

     เรื่องที่  1  ทีมงาน
     ก่อนเดินทางไปต่างประเทศท่านอาจารย์วิบูลย์ได้คุยกับเราชาว QAU ว่าในงานนี้เราน่าจะมีการจัดทีมในการทำงาน ซึ่งก็สามารถจัดทีม  พร้อมทั้งภาระหน้าที่อันใหญ่หลวงของแต่ละทีมดังนี้ค่ะ  (พร้อมกันนี้ขอเชิญสมาชิกทีม A - D ประชุมเตรียมการ  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 49 เวลา 10.00 น. - 13.00 น.  ที่ห้องประชุมหน่วยประกันคุณภาพฯ ชั้น 6 ตึก CITCOMS นะคะ)
 
  A.  ทีมวิทยากรกระบวนการ
    1. รศ.มาลินี  ธนารุณ
    2. รศ.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย
     ทำหน้าที่ในการ ดำเนินกระบวนต่างๆ ในห้องประชุมใหญ่และประสานงานกับทีมต่างๆ ที่ดิฉันกำลังจะกล่าวถึงค่ะ

  B.  วิทยากรประจำกลุ่ม
       1. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
       2. ดร.รุจโรจน์แก้วอุไร
       3. อ.สมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์
       4. ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล
       5. นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
       6. น.ส.วันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล
       7. น.ส. จิตตีย์พร  ตันติกูล
       8. น.ส.สินีนาฏ  พุ่มสะอาด

     ทำหน้าที่ในการ ดำเนินกิจกรรม/กระบวนการและให้ความช่วยเหลือหากในกลุ่มต้องการ พร้อมทั้ง สังเกตการณ์ในกลุ่มเพื่อนำกลับมาพูดคุยกันเพื่อเตรียมงานในวันต่อไปหรืองานต่อไป (เพราะคาดว่าเราคงจะต้องทำ AAR และ BAR กันในคืนวันแรกของงานเหมือนที่เราเข้าร่วม UKM ทุกครั้งเหมือนอย่างเคย  เพราะฉะนั้นนอกจากจะเตรียมตัว และเตรียมใจแล้วพวกเราทั้งทีม 3 ทีมน่าจะฟิตร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมจะร่วมงานกันดำเนินงานนี้) ซึ่งในแต่ละกลุ่มย่อยทั้ง 8 กลุ่ม จะมีสมาชิกประมาณ 10 ท่าน  ซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายทุกมหาวิทยาลัย

  C.  SSM Team  (Success Story Mapping Team)
       1. นางสุนิสา  พรหมมณี
       2. น.ส.ขวัญตระกูล  กลิ่นสุคนธ์
       3. น.ส.พนารัตน์  น้อยด้วง
       4. น.ส.มาดา  ชยทัตโต
       5. น.ส.สิริกาญจน์  ยอดบุรี
       6. น.ส.รัตน์ทวี  อ่อนดีกุล
       7. น.ส.พัชรา  จินาพันธุ์
       8. น.ส.เพ็ญนภา  สอนสารี

     ร่วมกันจัดทำ Success Story Mapping โดยเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ลงบันทึกใน blog ทันทีที่สรุปข้อมูลได้ในรูปแบบที่เราวางแผนไว้ (ซึ่งตรงนี้คุณโอ รัตน์ทวี กำลังเตรียมการอย่างขมักเขม้น) โดยเราพัฒนาจากที่ผ่านมาเราจะได้เฉพาะ KA … ค่ะ  (ซึ่งทีมนี้จะเป็นทีมสำคัญในความสำเร็จของการจัดงานในครั้งนี้ะค่ะ)

...
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซึ่งจะขอความอนุเคราะห์จาก CITCOMS โดยการประสานงานกับคุณเชียร์ (มาดา)


อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (กล้องวิดีโอ อุปกรณ์ด้านการถ่ายทำ ฯลฯ ) จากสำนักหอสมุดโดยการประสานงานกับท่านอาจารย์รุจโรจน์


บุคลากรด้านการถ่ายวิดีโอและภาพนิ่ง  จากสภานิสิตโดยการประสานงานกับน้องปืน (รงค์รบ) ซึ่งน้องปืนยังแบ่งรับแบ่งสู้เพราะเป็นช่วงงานลอยกระทง  และนิสิตบางท่านของเราก็มีคนจองตัวอยู่ก่อนแล้ว

หมายเหตุ  :   สมาชิกทีม B และทีม C  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมค่ะ

  D.  ผู้ประสานงานเครือข่าย 
       1. ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร
       2. น.ส.เจนจิต  รังคะอุไร

  หรือที่ท่านอาจารย์วิบูลย์เรียกว่าเป็น GB = General เบ๊  (ซึ่งคิดว่าหากดิฉันเขียนผิดหรือเข้าใจผิดไป  ท่านอาจารย์วิบูลย์จะได้เข้ามาช่วยแก้ไขในโอกาสต่อไปค่ะ)  คือ ทำทุกอย่างที่ควรทำ (ทั้งที่ได้รับข้อแนะนำจากทุกความคิดเห็นหลังจากผ่านการใตร่ตรอง  และคิดได้เองกระทันหัน)   ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงาน

     เรื่องที่  2  การขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุม จากแต่ละมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เคยเข้าการประชุมในลักษณะนี้  ได้หาโอกาสศึกษาความรู้เรื่อง KM ด้วยตนเองก่อนการเข้าร่วมประชุมจาก

     - “วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 15. เล่นไม่ยากถ้าเริ่มจากความสำเร็จ”  (แนบท้ายหนังสือเชิญ)  หรือที่ 
http://gotoknow.org/blog/thaikm/35021   

     - หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับนักปฏิบัติ”  เขียนโดย  ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช  หน้า 129 - 137 และหน้า 138 – 148  (แนบท้ายหนังสือเชิญ)

     - หนังสือ “การจัดการความรู้  ฉบับมือใหม่หัดขับ”  เขียนโดย  ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด

     - blog ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่ระบบการจัดการความรู้ KnowledgeVolution

     - หนังสือ “การจัดการความรู้  กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข”  เขียนโดย  ศ.นพ.ประเวศ วะสี

     เนื่องจากเท่าที่เราสังเกตจากการเข้าร่วม UKM ในหลายๆ ครั้ง  ซึ่งจะมีการ ลปรร. กันในหัวข้อใหม่ๆ และกลุ่มคนที่เข้าร่วมเองก็จะเป็นกลุ่มคนใหม่ๆ กว่าครึ่งซึ่งในบางครั้งพื้นฐาน KM ที่แตกต่างกันจะทำให้การ ลปรร. เสียอรรถรสไปบ้าง  จึงได้ประสานกับทางพี่เมตตาเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ไว้ท้ายกำหนดการเพื่อเป็นแนวทางให้กับท่านผู้เข้าร่วมหน้าใหม่ที่สนใจจะศึกษา KM  มาล่วงหน้า แต่เราก็มั่นใจว่าในส่วนนี้จะไม่มีปัญหาเพราะใน UKM มีผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ในทุกจุดจากทุกมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยแนะนำได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งอยู่แล้วค่ะ

     ดิฉันเชื่อว่าบันทึกนี้จะไม่ใช่บันทึกเดียวเกี่ยวกับการเตรียมงาน UKM เพราะกว่าจะถึงวันงานจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกหลายอย่างที่น่าจะนำมาถ่ายทอด  รวมถึงน่าจะมีสมาชิกในทีมอีกหลายท่านได้มาร่วมกันถ่ายทอดร่วมกัน 
ดิฉันยังไม่กล้าที่จะหวังว่าผู้เข้าร่วม UKM ในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์ ความรู้ และความประทับใจกลับไปจากงานนี้ในระดับใด  แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันมั่นใจและขออนุญาตคาดหวัง คือ ประสบการณ์ที่ทีมงานฟาน้อยฟาใหญ่จะได้รับจากการร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้  ดิฉันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่เราประทับใจไม่รู้ลืมอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#มหาวิทยาลัยนเรศวร#qau#กิจกรรมโครงการkm (79)#เตรียมการ#ukm-8

หมายเลขบันทึก: 53845, เขียน: 09 Oct 2006 @ 00:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (7)

cat woman
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

รับทราบ และจะเตรียมความพร้อมและฟิตร่างกาย และจิตใจค่ะ เพื่องานนี้โดยเฉพาะ

 • แล้วพบกันวันประชุมเตรียมการนะคะ (20 ต.ค. 49 เวลา 10.00น. - 13.00 น.) 
เขียนเมื่อ 
 • ผมวางแผนว่าจะไปปฏิบัติธรรมวันศุกร์ที่ 20 พอดีเลย...
 • มีทางใดที่พอจะขาดประชุมได้ หรือ รีบไปคุยก่อนท่านอื่นๆ ตอนเช้าเลย 8.00 น. ได้ไหมครับ.....
 • ขออนุโมทนากับการปฎิบัติธรรมของอาจารย์ด้วยนะคะ
 • ช่วงเช้าท่านอาจารย์วิบูลย์มีประชุมกับอีกทีมค่ะ  ตูนคอยส่งข่าวให้อาจารย์ทราบหลังจากประชุมดีมั้ยคะ  หรืออาจจะพยายามถ่ายทอดทาง blog เพิ่มเติมอีกทางด้วยค่ะ
เขียนเมื่อ 
เป็นแรงใจให้ตูนนะคะ อย่าลืมฟิตร่างกายให้แข้งแรงนะคะ วันนี้นอนไม่หลับเหรอคะ
เขียนเมื่อ 
 • เรียนคุณตูนครับ
 • ดีครับ...คือขอขาดประชุม...และรับทราบทางบล็อก
 • แล้วผมจะโทรไปหาท่านอาจารย์วิบูลย์เอง..หรือไปตามข่าวหลังจากกลับมาครับ
 • ถึงพี่เมตตาไม่ฝากรอยไว้  ก็รับรู้ได้ว่ามีแรงใจจากพี่เมตตาส่งมาให้เสมอค่ะ  (แต่ฝากไว้ดีกว่าค่ะ  สัมผัสได้ทางสายตาเพิ่มขึ้นอีกทางเพื่อความมั่นใจค่ะ)
 • นอนไม่หลับอีกแล้วค่ะ  03.32 น. ตูนยังไม่ได้นอน  แต่ 04.21 น. เป็นเวลาตื่นของพี่เมตตารึป่าวคะ ?

 • อ. Beeman คะ  อนุญาตให้ขาดประชุมได้ค่ะ
 • ตูนจะพยายามถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดค่ะ