การพบกลุ่มเด็กและการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม หลังจากที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายเอดส์ภาคอีสานก็ได้มีการดำเนินงานกันในวันที่23 กันยายน 2549 ที่ผ่านมาโดยกิจกรรมจะเป็นการแยกกันระหว่างพ่อแม่และลูก พ่อและแม่จะอยู่ในกลุ่มการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กจำนวน 16 คน และอีกกลุ่มจะเป็นเฉพาะกลุ่มเด็กๆจำนวน 19 คน ที่จะมีการดึงเอาความคิดและจินตนาการออกมากรวมถึงการได้มาร่วมกิจกรรมทำให้น้องๆมีเพื่อนๆมากขึ้น จากการทำกิจกรรมนี้เราได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นๆที่มาช่วยทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำกิจกรรมค่ายเด็กและผู้ปกครองขึ้น ถือว่าประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี ภก.มด