8 ตค.49อิ่มบุญจากการไปร่วมทอดกฐินที่วัดผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีข้อธรรมที่ได้รับจากท่านพระอาจารย์อำนาจ โอภาโสมาฝากชาว blog G2K ค่ะ

          ดุจวิถีนายช่างร้อยดอกไม้     

   สรรค์สร้างให้ทุกนาทีมีความหมาย

       ด้วยตื่นรู้ปัจจุบันที่ผุดพลาย

     จึงเห็นธรรมอยู่ในกายและใจตน

        มีสติเรียงร้อยคอยถักสาน

     เป็นลาวัณย์แห่งความดีมีกุศล

    ทุกขณะเบิกบานได้อย่างแยบยล

          นี่คือชนในวิถีผู้มีธรรม            

                 

                                เราควรอยู่อย่างนายช่างผู้ร้อยดอกไม้   

             ให้จิตแต่ละดวงที่เกิดในทุกขณะ คือดอกไม้ที่งดงาม

           เพราะจิตที่มีสติ รู้สึกตัวเป็นปัจจุบันเป็นกุศล มีสันติสุข                              

                  ขอให้ใช้แต่ละนาทีของปัจจุบันในชีวิตให้ผลิแย้ม                              

                  งอกงามเป็นคุณแก่ตน และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น

 

       การแบ่งชีวิตเป็นช่วงสั้นๆ  มีช่วงทำงาน ช่วงครอบครัว ช่วงส่วนตัว ช่วงปฏิบัติธรรม  เราอาจพลาดทำความดี และพบสุขในปัจจุบันขณะไปได้   อย่าทิ้งทุกหยาดมณีของมัน ทำชีวิตให้เป็นสุข ทั้งการงานและการปฏิบัติธรรม ทำชีวิตให้เป็นการเอื้อเฟื้อ มีความรักทุกขณะ หากเข้าถึงได้ตลอดเวลา แต่ละวันมันจะไม่น่าเบื่อเลย    

                   การที่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ให้มองว่า                              

                      ทุกคนปรารถนาความสุขเหมือนกัน     

                                    มีความทุกข์เหมือนกัน   

                        หากกระทบกระทั่งกัน เราควรให้อภัย  

                                 และเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันให้เป็น          

 เขาไม่ได้ทำให้เราทุกข์  ความไม่ชอบเขาในใจเราต่างหากที่ทำให้เกิดทุกข์                       

บางทีปัญหาเกิดจากการคิดปรุงแต่งของเราเอง ที่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจ ความคิดอย่างนั้นจะแห้งแล้ง หากเปลี่ยนมุมมองว่า ปัญหาทำให้เราพัฒนา  ชีวิตมันจะสุกสกาวสดใส     

            จาก   หนังสือดุจวิถีนายช่างร้อยดอกไม้                

                                   พระอำนาจ โอภาโส