คุณธรรมประจำจิต มีชีวิตลิขิตเอง

คุณธรรมประจำจิต....  มีชีวิตลิขิตเอง


จะโบยบิน ให้แสนไกล  ได้ถึงที่

ที่ยังมี สัจจธรรม ประจำจิต

สร้างรวงรัง ตั้งแนวทาง วางความคิด

ที่เสรี  มีชีวิต ลิขิตเองตรงฟ้าขาว  สวยใส  ไปให้ถึง

ที่ที่พึง      พบเสรี     ที่ใฝ่หา

ที่ที่ไม่    เห็นแก่ตัว   มั่วกามา

ถือสัจจา  เป็นคุณธรรม   ประจำใจ                                                                 ร้อยคำ... โดยพ่อชาวสวน

๖ มิย. ๒๕๕๖

บันทึกไว้เมื่อ ๘:๐๐ น.

ลูกชาวสวน..

......................

ปล.  .บินให้ถึงที่่ๆใฝ่หา มีเสรี   มีคุณธรรมประจำจิต.....ชีวิตลิขิตเอง..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รื่นรมย์ ร่มเย็น เป็นธรรมดาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

  • บันทึกไว้ อ่าน...คุยกับพระในบ้าน บนfb..
    ....น้อมนำคำสอนไว้เตือนสติ......อืมม์...สิ่งยั่วยุ ก่อให้เกิดกิเลส จัดเป็น "กาม" ทั้งนั้นใช่ไหม๊ค่ะพ่อ??? ....เข้ามาอ่านเป็น มงคลชีวิต  และฝึกเจริญสติ ก่อนเริ่มงาน .. ขอบคุณค่ะ


  • กาม คือ.. ธรรม ..ทุกชนิด ที่เกิดกับใจเรา เมื่อถูกสัมผัสด้วย รูป รส กลิน เสียง โผฏฐฐัพพะ (ส้มผัสทางกาย) และทางใจ
    .. ดีแล้วที่หัดเจริญสติตาม Realityในชีวิตการงาน ไม่มัวพร่ำเพ้อ ด้วยคำอะไรก็ไม่รู้ เมื่อจะปฏิบัติธรรม