ความโปร่งใส..?

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทุกวันนี้มีองค์กรต่าง ๆ ตรวจสอบความโปร่งใสกันมาก  มองในแง่หนึ่งก็สะท้อนความไม่โปร่งใสมีมากในสังคมไทย  เมื่อเปิดเข้ามาใน Gotoknow   ผมได้เห็นการเชิญชวนให้บันทึกเกี่ยวกับความโปร่งใส


พอดีในช่วงนี้ได้มีประสบการณ์ค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ที่เสนอผลงานทางวิชาการต้องทำบันทึกข้อความถึง  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง  เป็นการรับรองตนเองที่อ่านแล้วเกิดความประทับใจที่น่าสนใจยิ่ง

  เนื้อความบอกผู้เสนอผลงานให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์  ไม่นำผลงานผู้อื่นมาเป็นผลงานตน  ให้เกียรติและอ้างอิงที่มาข้อมูลเสมอ  ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น  ผลงานที่ทำไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง  นับเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการทำงานทางวิชาการ

  ในอีกบันทึกหนึ่งเป็นหนังสือแจ้งความประสงค์ให้รับรู้ข้อมูลว่า  ประสงค์หรือไม่ประสงค์จะทราบรายชื่อกรรมการผู้ประเมินผลงานทางวิชาของข้าพเจ้า  ไม่ว่ากรณีใด ๆ 


  ท่านผู้อ่านครับ  หากเป็นท่านขอผลงานทางวิชาการนี้  ท่านประสงค์จะทราบผู้ประเมินหรือไม่อย่างไร..?

สำหรับผมเอง  ขีดตรงหน้าที่ว่า...ไม่ประสงค์จะทราบ...ไม่ว่ากรณีใด ๆ...เพราะเราเชื่อมั่นว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจไงละครับ...อิ อิ.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

....  ความโปร่งใส..?.... 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านยูมิ น้องยังไม่เคยทำผลงานทางวิชาการใดๆ เลยเพราะไม่ใช่ครูบรรจุ แต่ก็เห็นด้วยค่ะที่ว่า..ไม่ประสงค์จะทราบ..ไม่ว่ากรณีใดๆ..เพราะเราเชื่อมั่นว่าเราบริสุทธิ์ใจ..จริงๆค่ะ ทำด้วยตนเองมันภาคภ๔มิใจค่ะท่านดีกว่าลอกของเขา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

ชื่นชมความโปร่งใสค่ะ

น้องถักเปัยก็ยิ้มใส ได้ใจเชียวค่ะ

เขียนเมื่อ 

คำว่า..อึมครึม..ตรงข้ามกับ คำว่า..โปร่งใส...อิอิ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ดร. เปิ้ล

ใช่ครับความโปร่งใส  

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณหมูจ๋า

เมื้อใจเราบริสุทธิ์  ใจเราจะสงบเย็น  สบาย ๆ

ครับ  ขณะบันทึกอยู่นี้ผมอยู่ในที่พัก

กรุงกัวลา  มาเลเซียครับ

กำลังจะลงไปทานข้าวเช้าครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  คุณณัฐรดา

วันนั้นผมตรวจข้อสอบอยู่ในศาลาลานบ้านพัก

มีรถมาขายแตงโม มีเด็กหญิงสองคนพี่น้อง

ลงมาหามานั่งเลยถ่ายภาพนี้ครับ

ลูกชาวสวนขายแตงโม  นั้นแล

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณยายธี 

ใช่ครับสิ่งตรงข้ามทำให้เกิดความเข้าใจครับ

เขียนเมื่อ 

น่ารักจังค่ะ สายน้อยนัยตาใสๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ลดอคติ โปร่งใส ตรวจสอบได้