แนวทางการรับมือกับการแข่งขัน และพฤติกรรมแก่งแย่งชิงดีภายในองค์กร

Leadership Development by Coach Bee: แนวทางการรับมือกับการแข่งขัน และพฤติกรรมแก่งแย่งชิงดีภายในองค์กร

- ก่อนอื่น ต้องเข้าใจว่าการแข่งขันในการทำงาน โดยทั่วไปเป็นเรื่องปกติ ส่วนการแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น ทัศนคติส่วนบุคคล ความอิจฉาริษยา ปมในใจ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้สาเหตุทั้งหมด เพียงแค่รับรู้ (Acknowledge) ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็เพียงพอ

- มองในอีกมุมหนึ่งว่า ผู้ที่มองเราเป็นคู่แข่งนั้นให้เกียรติเรา

- ทำงานอย่างมืออาชีพ และมีสติอยู่เสมอ

- มีความระมัดระวัง ทำงานด้วยความรอบคอบมากขึ้น แต่ไม่หวาดระแวง

- อย่าหลวมตัวลงไปแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่นด้วย ให้ใช้สติปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ทำงานให้ดีที่สุด แต่ไม่ประมาท รู้เขา รู้เรา

- มีมิตร ดีกว่ามีศัตรู ถ้าคิดว่า ยังต้องทำงานร่วมกัน พยายามทำความเข้าใจความต้องการของอีกฝ่าย เพื่อให้เราสามารถแสวงหาวิธีการในการจัดการอย่างเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Training and Coaching Articles, Tips, and Quotesความเห็น (0)