หมู่บ้านหม่อนไหมไร้สารเคมี

ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านหม่อนไหนไร้สารเคมี บ้านห้วยทราย ม.6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เดินทาง 700 กว่ากิโล เดินทาง 7 โมงเช้า กลับถึง กทม. เกือบ 3 ทุ่ม อยู่ในหมู่บ้าน 3 ชม. ได้เห็น พื้นที่ปลูกหม่อนที่มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะในการทำแปลงปลูกหม่อนพันธุ์สกล 72 มีการจัดอบรมการย้อมไหมด้วยน้ำคราม โดยวิทยากรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ  แต่เมื่อปีที่แล้วทาง สทน. ได้เข้าไปถ่ายทอดในเรื่องการใช้ประโยชน์จากกาวไหม โดยใช้วิธีนึ่งในตู้อบแรงดัน นำกาวไหมที่ได้ไปผลิตเป็นสบู่ไหม และเส้นใหมบางส่วน นำไปทำเป็นใยขัดตัว สู่ก้อนละ 100 ใยขัดตัวชิ้นละ 50  แต่บรรจุภัณฑ์ยังไม่สวยเท่าไหร่ 

ผ้าไหมที่ผ่านการย้อมครามเลขากลุ่มคุณนิยมบอกว่า มีตลาดมาให้ทำ ราคาสามารถอับจากกิโลละ 900-1000 บาท เป็นกิโลละ 3000 กว่าบาท เป็นตลาดญี่ปุ่น นอกจากนี้ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น โรงสีข้าวชุมชน กลุ่มผลิตปุ๋ยหมัก ซึ่งยังไม่ได้มาตรฐานและยังไม่มีโรงเรือนในการผลิต ผมได้เมล์ข้อมูลไปให้ทาง วว. คุณรัตนาช่วยดูให้ว่าจะช่วยเหลือหรือพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยนี้ได้อย่างไร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมู่บ้านแม่ข่าย วท.ความเห็น (0)