ธรรมชาติทักทาย :ดอกไม้ & มวลเมฆ

ธรรมชาติทักทาย  :  ดอกไม้   & หมู่เมฆ


ดอกไม้แดง  แต่งแง้สลอน  อ้อนเอียงพักตร์

คือนงลักษณ์  พยักชะม้าย  ชายตาเขิน

ลมโบยโบก  โยกเมฆกลุ่ม  คือหนุ่มเดิน

ชมท่าเมิน  ชะม้อยหน้า   ยุพาแก้มแดง


                                                      โดย..พ่อชาวสวน

๒๖ พค. ๒๕๕๖

ลูกชาวสวน..มองเห็น ..movement ใน ธรรม-(ชาติ)....ยามบ่าย ..

ขอให้ผู้เข้ามาเยือน..มีความสุขตามครรลอง :-))

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รื่นรมย์ ร่มเย็น เป็นธรรมดาความเห็น (0)