คนไทยวันนี้

สัังคมคนไทย ยุคใหม่ เตรียมพร้อมการทำงานต้องคิด พูด ทำ อย่างมีวิจาณญาณ ด้วยปัญญาอันแยบคาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข่าวเด่น ประเด็นฮิต กับ ชิษณุพงศ์ โคตรบัณฑิตความเห็น (0)