บทสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “สอนอย่างไรให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม”


                       จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ มีวินัยและใฝ่ความดี โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “สอนอย่างไรให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม” ได้ข้อสรุป ดังนี้
หมายเลขบันทึก: 536909เขียนเมื่อ 23 พฤษภาคม 2013 20:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 พฤษภาคม 2013 21:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (28)

ดีใจ ที่ได้อ่านบันทึกของพี่สายพิณ

ครูเป็นเข่นไร ศิษย์ ย่อม เดิน ตามรอย ครับ

ต้องการให้นักศึกษา เป็นยังไง ครูต้องเป็นแบบนั้น อีกอย่างคือ อย่าปิดกั้นความคิดของนักศึกษา นักศึกษาสามารถคิดต่างจากครูได้ ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องสอนให้รู้จักการใช้หลักของเหตุและผลค่ะ

ในความคิดเห็นของนักศึกษาคนหนึ่ง การจะเรียนรู้อะไรให้ได้ดีแล้วเกิดผลให้ปฏิบัติตามนั้น ต้องขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างไร หากอาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง คอยชี้แนะแนวทาง และส่งเสริมให้เห็นว่าหากปฏิบัติเช่นนั้นก็จะส่งผลออกมาดี นักศึกษาก็จะเลือกที่จะปฏิบัติตาม เพราะนักศึกษาสมัยนี้ไม่ต้องการการถูกชักจูงไปทางใดทางหนึ่งโดยไร้ซึ่งเหตุผลและผลลัพธ์ว่าจะเป็นเช่นไร และนักศึกษาย่อมอยากจะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ อาจารย์ต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆด้วยค่ะ :)

เห็นด้วย การเรียนรู้ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้แนะนำและเป็นที่ปรึกษาครู เป็นผู้ยกประเด็นกรณีศึกษา ฝึกให้นักศึกษาใช้เหตุและผลในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุและแสดงความคิดเห็นผลร่วมกันจะได้มองเห็นหลายๆมุม

การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ เพราะการที่นักศึกษาได้เห็นแบบอย่างที่ดี ก็จะมีความต้องการที่จะปฏิบัติแบบนั้นค่ะ

เห็นด้วยค่ะ ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน และการไม่ตำหนินักศึกษาต่อหน้าผู้ป่วยก็ถือเป็นการช่วยเสริมคุณค่าให้ตัวนักศึกษาเอง ให้มีความมั่นใจ ไม่ลนลาน หากผิดก็อบรมตักเตือนที่อื่น

การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาก็หมายถึงนักศึกษาได้มองเห็นตัวอย่างที่ดี นั่นจะทำให้นักศึกษาอยากก้าวเดินตามทางที่แสดงออกมาให้เห็นว่ามันถูกต้อง ยกตัวอย่างสถาณการณ์จริงให้นักศึกษาสะท้อนคิดว่าสิ่งทีตามมานั้นดีหรือไม่ดี ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและเคารพในสิ่งที่นักศึกษาคิดนั้นจะทำให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและสามารถก้าวเดินในทางที่ดีทีควรอย่างภาคภูมิ

เวลาขึ้นวอร์ด อาจารย์จะเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ตลอดเวลา เพราะชีวิตคนไข้ฝากไว้ที่เรา เวลาทำผิดก็รีบบอกอาจารย์ และการที่อาจารย์ไม่ตำหนินักศึกษาต่อหน้าผู้ป่วย เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษา และสามารถทำให้ผู้ป่วยและญาติเกิดความเชื่อถือในการให้การพยาบาลจากนักศึกษาพยาบาล 


ในมุมมองของนักศึกษาคนหนึ่ง เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวค่ะ ที่อาจารย์ต้องเป็นต้นแบบที่ดีของนักศึกษาเนื่องจากการที่เราจะรู้จักมีความซื่อสัตย์ มีวินัย และเป็นคนดีได้ มาจากการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของอาจารย์ ปลูกฝังให้เราตั้งแต่อย่างก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาพยาบาลให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกัน เสียสละรู้จักสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยสอดแทรกเข้ากับการเรียนการสอนทำให้เราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี เมื่อเราได้เห็นความทุ่มเททุกอย่างของอาจารย์ที่ให้แก่นักศึกษาแล้ว เราก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นเช่นนั้นค่ะ

เวลาฟังอาจารย์เล่าถึงประสบการณ์ต่างๆนั้น มันทำให้เราได้เห็นภาพและเกิดความรู้สึกดีๆต่างๆกับคำว่า "พยาบาล" อย่างบอกไม่ถูก #อาจเป็นเหมือนการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่แฝงไปด้วย ซึ่งอาจหาไม่ได้จากการเรียนหนังสือในห้องเพียงอย่างเดียว#เหมือนคำคมที่ว่า..อาจารย์ใช่เพียงแต่จะสอนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่อาจารย์ยังสอนให้คนเป็นคน!อีกด้วย##และสุดท้ายในการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์นั้นมันทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นพยาบาลที่ดีต่อไปได้ในอนาคตด้วยค่ะ : )

#ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มีต่อลูกศิษย์ค่ะ

ชอบหัวข้อเสริมแรงอย่างต่อเนื่องมากเลยคับ เพราะการตำหนินักศึกษาต่อหน้าผู้ป่วย นอกจากจะทำให้ผู้ป่วยไม่เชื่อถือนักศึกษาแล้ว ยังทำให้ self-confidence และ self-esteem ของนักศึกษาลดลงอีกด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่งคับ


ต้องการให้คุณครูเป็นกำลังใจ เสริม Empowerment ให้นักศึกษาค่ะ

อาจารย์เป็น role model ที่ดีของนักศึกษา ข้อนี้สำคัญมากค่ะ เพราะบางทีการสอนใน class อย่างเดียวอาจไม่เห็นผลเท่าที่ควรนัก แต่การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ขณะฝึกปฎิบัติ ทำให้นักศึกษาเห็นผลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้เลย และอาจารย์ทุกคน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกหนูเสมอค่ะ

การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ นศ เป็นแรงบวกด้านหนึ่งที่ทำให้ นศ มีีความตั้งใจใฝ่ดี มีแรงบันดาลใจและมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป เพื่อให้ได้ผลลับออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่อาจารย์ทุ่มเทให้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น ข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันคือ การตรงต่อเวลา ซึ่งทุกคาบที่อาจารย์มาสอนอาจารย์จะมาก่อนเวลาเสมอ นี่ก็ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้ นศ เอาเป็นแบบอย่าง อยู่ในวินัย ทำตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว และการที่ให้ นศ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน จะทำให้ นศ กล้าที่จะแสดงความเข้าใจที่ตัวเองมีอยู่ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้อง แต่ถ้าอาจารย์รับฟังและแก้ถูกให้เป็นผิด ก็จะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้า นศ สงสัยแล้วถามไปแล้ว โดนตำหนิ หรือไม่ได้รับคำตอบที่กระจ่างมากพอ ครั้งต่อไป นศ ก็จะไม่กล้าถามอีก ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนไม่ประสบผลสำเร็จ  เหมือนยุคก่อนๆที่ผ่านมา ที่เคยมีคนพูดว่า " อาจารย์คุยกับกระดาน" ไม่ได้สนใจเลยว่า ผู้เรียนจะเข้าใจหรือไม่ เพราะฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับที่มีความมุ่งหมายเดียวกัน และเคารพความคิดเห็น แง่คิด ทัศนคติ ของแต่ละบุคคลค่ะ 

การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะ หนูคิดว่าเป็นอีกแรงกำลังใจหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องและตามแนวปฏิบัติของอาจารย์ และหนูคิดว่าการมีอาจารย์เป็นแบบอย่างทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติตัวค่ะ

เห็นด้วยอย่ายิ่งค่ะ เพราะอาจารย์เป็น role model ที่ดีที่สุดค่ะ

กับการที่ไม่ตำหนินักศึกษาต่อหน้าผู้ป่วย

และเมื่อมีสิ่งใดที่จะสอนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม 

ใช้สถานการณ์จริงเป็นตัวอย่าง ให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพื่อสะท้อนความคิดออกมา

 จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาอย่างตรงจุดค่ะ

:)

ในระหว่างการสอนในห้องเรียนนั้นอาจารย์จะนำสถานการณ์จริงมายกตัวอน่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียนนั้นมากกว่าเดิม ;)

ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ความดี เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในสังคมปัจจุบัน แนวทางการสอนให้นักศึกษาพยาบาลมีคุณสมบัติดังกล่าวน่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งการเป็นแบบอย่างที่แก่นักศึกษา การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในส่วนต่างๆ เป็นการพึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกันสู่เป้าหมาย การมีพยาบาลที่ดีในสังคม ^^.


เคารพซึ่งกันและกัน :))

ประสบการณ์ทุกอย่างเป็นครู เป็นแบบอย่างให้เราเรียนรู้ได้เสมอ แต่ต้นแบบที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาก็คืออาจารย์ 

อาจารย์เป็นบุคคลที่กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ที่เข้าถึงเป้าหมายที่แท้จริง โดยที่นักศึกษาก็ไม่ทันได้รู้ตัวว่า ทุกคำพูดที่อาจารย์ได้บอกกล่าวนั้น สามารถทำให้นักศึกษาคนๆหนึ่ง ซึมซับสิ่งเหล่า และเกิดจิตสำนักนึกในการทำหน้าที่การเป็นนักศึกษาที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต เกิดความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ความดี ที่เป็นลักษณะประจำตัว ที่ทำให้ทุกคนนั้นประสบความสำเร็จ ต่างคนต่างมีเป้าหมาย อาจารย์หวังให้นักศึกษาเป็นคนดี และนักศึกษาก็หวังว่าตนจะเก่งเหมือนอาจารย์

การมี Role model ที่ดีย่อมทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ดี ซึ่งเหมือนการมีแม่พิมพ์ที่ดีย่อมหล่อหลอมให้ได้ผลผลิตที่ดีด้วย นอกจากต้นแบบที่ดีแล้วองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดี จะต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยต้นเอง บนพื้นฐานของความถูกต้อง มีเหตุและผล โดยมีอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะนำแนวทาง

ความมีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ซึ่งอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษามาตลอด ทำให้นักศึกษาสามารถจะจดจำแต่สิ่งที่ดีและถูกต้องไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ตำหนินักศึกษาต่อหน้าผู้ป่วย แต่เมื่อนักศึกษาทำผิดก็ต้องบอกอาจารย์  เพื่อให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  และได้ความน่าเชื่อถือจากผู้ป่วยที่เต็มใจให้เราปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลต่อไปได้ ผู้ป่วยมีความสุขนักศึกษาก็มีความสุข งานก็ประสบความสำเร็จ....

ผู้นำดี จุดมุ่งหมายเดียวกัน แนะนำอย่างถูกต้อง เสริมทักษะการเรียนรู้คู่คุณธรรม ธำรงซึ่งกฏระเบียบ ก้าวหน้าสู่อนาคตต่อไป :D


"สิ่งที่ผิด ดูเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาเป็นอย่าง" นี่คือคำที่อาจารย์ย้ำเตือนนักศึกษาเสมอๆ คุณธรรม จริยธรรมถูกสอนควบคู่กับทฤษฎี การที่นักศึกษาจะมีความรู้ + ความดี ก็ต้องได้แรงกระตุ้นจากอาจารย์มากๆ การมีบุคคลตัวอย่างเป็นสิ่งสำคัญค่ะ ทำให้หนูปรับตัวได้ง่ายขึ้น ... ถึงจะโดนดุบ้าง ว่าบ้าง แต่มันคือการสอนที่จะทำให้เราจำได้(ไปอีกนาน><)....รักอาจารย์ทุกท่านนะคะ ขอบคุณที่เสียสละ และดูแลพวกเราตลอด @ พยบ.มฟล.

ทุกวันนี้ได้ฟังอาจารย์เล่าประการณ์ ได้เห็นอาจารย์เป็นแบบอย่างขณะขึ้นฝึกปฏิบัติ ทำให้รู้สึกว่านี่แหละสิ่งที่เราจะยึดเป็นแนวทางในการทำงาน

การที่อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ เป็นการปลูกฝังคุณสมบัติที่ดีให้แก่ศิษย์ ศิษย์ที่ดีย่อมนำไปเป็นตัวอย่าง นำไปใช้ หรือเก็บเอามาสร้างเป็นแรงบันดาลใจ ส่วนศิษย์อีกประเภทแม้จะไม่ได้สนใจอะไรมาก แต่ศิษย์ที่ได้เห็นตัวอย่างเป็นประจำ ต้องซึมซับในสักวัน การที่มีอาจารย์ดี เป็นอะไรที่ลูกศิษย์ทุกคนภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพพยาบาลแล้วนั้น ต้องใช้ความซื่อสัตย์ ความตรงต่อเวลา ความอดทน และอุตสาหะ เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีมาก เป็นต้นแบบที่สมบูรณ์ ดีเยี่ยม การที่อาจารย์มีความกรุณา เมตตาศิษย์ รับฟังความคิดเห็น ทำให้ศิษย์มีความเคารพและรู้สึกมีความอบอุ่นทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับอาจารย์คะ

ครูผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างทีสำคัญเลยครับ

แล้วจะได้นักศึกษาที่ต้องการเอง

ทำให้ดูดีกว่าสั่งให้ทำครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี