สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิด “หอพระพุทธสิริมารวิชัย”


                      


      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิด “หอพระพุทธสิริมารวิชัย” ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ร่วมกับกรมศิลปากร และจังหวัดสุโขทัย จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิริมารวิชัย และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน สำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖


                     


          หอพระพุทธสิริมารวิชัย จัดสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของวิหารสมัยสุโขทัย  มีแนวคิดหลักในการออกแบบให้เป็นสถานที่สำคัญของพระพุทธศาสนิกชนในการมาสักการะบูชาและประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา งานประติมากรรมตกแต่งเป็นศิลปกรรมพุทธศิลป์ที่เสริมสร้างความงามให้เป็นเอกภาพเดียวกับสถาปัตยกรรมและองค์พระพุทธสิริมารวิชัย  สะท้อนความรู้สึกประหนึ่งว่า ไร้น้ำหนัก ลอยได้ อันเป็นอุดมคติทางพุทธศาสนาแสดงถึงการ “หลุดพ้น” 

       ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระ แสดงพระพุทธประวัติ  ความรุ่งเรืองในสมัยกรุงสุโขทัย กรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงภาพจำลองเหตุการณ์เมื่อครั้งเกิดอัคคีภัย จนมาถึงการบูรณปฏิสังขรณ์หลวงพ่อสุโขทัย และการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพิธีเบิกพระเนตรและวางศิลาฤกษ์หอพระ จัดเป็นจิตรกรรมไทยประเพณีสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๙   ซึ่งผสานแนวคิดแบบโบราณและประยุกต์รูปแบบการเขียนในปัจจุบัน โดยเป็นครั้งแรกของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในประเทศไทยที่ใช้วิธีการเขียนภาพลงบนผืนผ้าใบด้วยสีอะครีริค ซึ่งเป็นสีวิทยาศาสตร์แบบสมัยปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติช่วยให้ภาพจิตรกรรมทนทานต่อการชำรุดเสียหาย  

     จิตรกรได้ศึกษาลักษณะการเขียนภาพจิตรกรรมในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้นมาเป็นแนวทางการจัดแบบภาพและรูปทรงด้วย จึงถือเป็นงานตกแต่งพื้นผนังภายในที่มีความสมบูรณ์ งดงามตรงตามความมุ่งหมายของการสร้างหอพระเพื่อประดิษฐาน “พระพุทธสิริมารวิชัย” ซึ่งเป็นสมบัติมรดกชิ้นสำคัญของชาติ 

    พระพุทธสิริมารวิชัย องค์นี้เป็นพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ ที่มีพุทธลักษณะงดงามตามแบบศิลปะสุโขทัย เดิมประดิษฐานที่วัดใหม่ เมืองเก่าสุโขทัย สันนิษฐานว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยมีอายุกว่า ๗๐๐ ปี ต่อมาได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในวิหารหลวงพ่อสุโขทัย ที่วัดราชธานี ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุโขทัย ชาวสุโขทัยเลื่อมใสศรัทธาเรียกกันว่า “หลวงพ่องาม” หรือ “หลวงพ่อสุโขทัย”  ต่อมาเมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๑ เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ พระพุทธรูปสำริดองค์นี้ชำรุดเสียหายมาก ชิ้นส่วนต่างๆ เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

.................................................................................................................

ภาพจากสายบริหารงานสื่อสารองค์กร SCB

หมายเลขบันทึก: 536532เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2013 13:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2013 15:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (12)

 ...... แนวทางการจัดแบบภาพและรูปทรง ..... เป็นงานตกแต่ง ที่มีความสมบูรณ์ งดงาม ..... ตรงตามความมุ่งหมาย....  สิ่งเหล่านี้เป็นการวัด.... "งานที่มีคุณภาพ" .... ใน.....สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น .... นะคะ   ดังรูป ..... สวยงามจริงๆๆ ค่ะ

ขอบคุณพี่ใหญ่ มากค่ะ 


     


 
เป็นงานศิลปะที่งดงามที่สุดงานหนึ่งจ้ะพี่ใหญ่

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน...

ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่ครับผม

สวัสดีครับ พี่ใหญ่

การได้รับรู้ว่า จิตรกรรมสะท้อนเรื่องราวของสุโขทัยและรัตนโกสินทร์ และเหตุการณ์สำคัญๆ ในทางประวัติสาสตร์ สังคม วัฒนธรรม  ผมถือว่าเป็นสิ่งงานศิลปะรับใช้สังคม  กระตุ้นจิตวิญญาฯความเป็นชาติพันธุ์  เติมพลังชีวิตในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดียิ่ง...

ขอบพระคุณครับ

น้องDr.Ple../น้องเพชร.../น้องคุณมะเดื่อ.../น้องอ.นุ.../น้องครูอิงจันทร์../น้องTuknarak../น้องแผ่นดิน.../หลานอักขณิช.../น้องดร.จันทวรรณ../น้องโอ๋.../น้อง Ka-Poom.../น้องสามารถ

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกนี้ค่ะ

* น้องDr.Ple..หากมีเวลาว่าง เชิญไปเที่ยวและสักการะที่หอพระพุทธสิริมารวิชัยนะคะ

* น้องเพชร..นับเป็นศาสนสถานที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของสุโขทัยค่ะ

* น้องคุณมะเดื่อ..เป็นงานออกแบบที่สะท้อนๆพุทธศิลป์ต่างยุคที่งดงามลงตัวอย่างยิ่ง

* น้องอ.นุ...ร่วมถวายพระพรแด่องค์ศาสนูปถัมภกปกเกล้าปกกระหม่อมฯ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

* น้องครูอิงจันทร์...การบูรณะศาสนาสถานให้งดงามอย่างต่อเนื่อง เป็นการสืบทอดพุทธศรัทธาให้รุ่งเรืองต่อไปค่ะ

* น้องTuknarak...ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของเจตนารมณ์เป็นพุทธบูชานี้ค่ะ

* น้องแผ่นดิน...ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นรากฐานหนึ่งของประวัติศาสตร์ ที่หากมีการอนุรักษ์และต่อยอดสืบกันมา ย่อมเสริมหนุนจิตสำนึกของมนุษยชาติทั้งในเชิงปัจเจกและองค์รวมอย่างยั่งยืนนะคะ

ไม่ได้มาหาแวะไหว้กล่าวสวัสดีกับพี่ใหญ่นานมากแล้วนะครับ

..

ด้วยความเคารพและระลึกถึงครับรักและเทิดทูนสมเด็จพระเทพมากๆค่ะ

พี่ใหญ่ครับเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากครับ

ทรงพระเจริญ

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่นำมาให้อ่านครับ

น้องแสงแห่งความดี.../น้องkunrapee.../น้องดร.ขจิต.../น้องนีโอ..เบเกอรี่

* สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่บันทึกนี้ค่ะ

* น้องแสงแห่งความดี..ดีใจมากค่ะที่แวะมาเยี่ยมกัน ขอบคุณบันทึกดีๆที่นำมาแบ่งปันเสมอนะคะ

* น้องkunrapee...พระองค์ท่านทรงเป็นมิ่งขวัญ และทรงมีพระเมตตาสูงต่อพสกนิกรทั้งปวง

* น้องดร.ขจิต....ยินดีมากค่ะที่เห็นความงามของพุทธศิลป์แห่งหอพระพุทธสิริมารวิชัยนี้..เป็นการร่วมด้วยช่วยกันอย่างปราณีตน้อมใจศรัทธาในพุทธประวัติอย่างยิ่ง
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท