ปัญหาการทำธุรกิจร้านหนังสือ

  ติดต่อ

  ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจร้านหนังสือ  
 

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจร้านหนังสือลดราคา

รูปแบบการก่อตั้ง จดทะเบียนในรูปแบบ บริษัทจำกัด 

อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

1.       การขอจดทะเบียนการค้า บริษัท จำกัด ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจดทะเบียน

2.       ข้อกฎหมายเกี่ยวกับระบบภาษีป้ายและโรงเรือนที่ตั้งของสาขา

3.       การหาพันธมิตรร่วมทางการค้าที่จะส่งหนังสือเข้ามาจำหน่ายในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

4.       การจัดหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมให้ได้ตามที่กำหนดที่ราคาไม่แพง คุ้มค่าการลงทุน

5.       การจัดหาแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนในการทำธุรกิจในระยะแรก

6.       การเข้ามาเกี่ยวข้องด้านกฎหมายด้านต่าง ๆ ที่ต้องทำความเข้าใจ เช่น กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนการค้า ระบบสัญญา กฎหมายด้านลิขสิทธิ์ และพระราชบัญญัติการพิมพ์และการโฆษณา

7.       การแข่งขันทางการตลาดที่มีการขยายตัวมากขึ้นในร้านหนังสือในระบบเครือค่ายมีมากกว่าและการต่อรองมากกว่า

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

1.       การลงทุนที่สูงมากกว่าและยอดขายไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

2.       การจัดหาพนักงานขายที่ไว้วางใจได้ มาช่วยดูแลในการขาย

3.       การบริหารและการจัดการภายในร้านที่ต้องมีการหมุนเวียนสินค้า หากทำไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อยอดขาย

4.       การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้จะมีต้นทุนที่สูง

5.       การควบคุมดูแลสินค้าในเรื่องการสูญหายและการทุจริตต้องทำอย่างเป็นระบบและวางมาตรการไว้แต่ต้น

6.       ไม่มีหนังสือที่อยู่ในระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อหนังสือ

7.       อัตราการซื้อหนังสืออ่านของคนไทยในเด็กรุ่นใหม่กำลังลดลงเนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนข้อมูลของ MUT

หมายเลขบันทึก: 53650, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 22:14:51+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือมากขึ้น

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)