ธุรกิจบริการ ..สปา  

                                                    

 

 ลักษณะของธุรกิจบริการ  

      เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ  ความพึงพอใจของบุคคลโดยเฉพาะ   เช่น  ความสะดวกสบาย บรรยากาศ ตลอดจนผู้ให้บริการ  ข้อตกลงในการให้บริการเช่น  รูปแบบการให้บริการ สามารถตกลง ต่อรองกัน  ระหว่างผู้ให้บริการ กับ ผู้รับบริการได้ เนื่องจาก เป็นการสนองความต้องการเฉพาะราย

เหตุผลที่ทำให้สนใจ ธุรกิจบริการ 

1.  เหตุผลจากความชอบส่วนตัว  คือ มีความชอบในงานบริการ มากกว่าธุรกิจที่เน้นการค้าขายสินค้า เป็นหลัก

 2.  เหตุผลจากตัวลักษณะธุรกิจ  คือ

  
       -  ลักษณะธุรกิจที่ทำให้ การตั้ง  " ราคา " สูงต่ำของราคาบริการนั้น  ขึ้นกับความพอใจที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ  และการพัฒนาระดับคุณภาพบริการ ให้ตรงใจลูกค้า

     -  ลักษณะตลาด โดย  "ทำเลที่เหมาะสมและเข้าถึง  " ลูกค้าเป้าหมาย เป็นปัจจัยสำคัญของตลาด  มากกว่าการหาตลาดเพื่อกระจายสินค้า


3.   เหตผลด้านโอกาสของธุรกิจ

   -  "การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต"  ที่ผู้บริโภคหันมาสนใจสุขภาพ นิยมการพักผ่อน และ การผ่อนคลายในรูปแบบสปามากขึ้น  

   - "การที่รัฐมีการส่งเสริมธุรกิจ   " จนทำให้ธุรกิจสปา และการนวดแผนไทย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

  -   ธุรกิจบริการมีความ  " สอดคล้องกับลักษณะของคนไทย  "  ที่รักการบริการ   และเห็นโอกาสว่า  " ประเทศที่พัฒนามากขึ้น ธุรกิจจะขยายตัว จากด้านอุตสาหกรรม  เข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ  " 

อีกทั้งเห็นว่าประเทศไทย มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพงานบริการ ให้แข่งขันกับต่างชาติได้

ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์

4818140064