ชีวิตความเป็นครู ดิฉันได้ใช้เทคนิควิธีการสอน ความประทับใจที่ได้รับที่มีผลต่อตัวเอง  สังคม และครอบครัวและนักเรียนอย่างไร ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูภาษาอังกฤษ ฉันมีพลัง มีความกระชับกระเฉงขึ้นมาทันที ขณะที่สอนฉันจะเสียงดังและเดินไปหาเด็กทีละคนรอบๆห้องเด็กจะโต้ตอบฉันเป็นภาษาอังกฤษถูกบ้างผิดบ้างฉันก็มีความสุขกับการสอน ในสมัยที่ฉันเป็นนักเรียนฉันมีความสุขมากกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ฉันไปเตรียมอ่านมาล่วงหน้าและเปิด Dic จนรู้คำศัพท์พอถึงชั่วโมงที่ครูสอนฉันจะคอยฟังว่าครูออกเสียงอย่างไร เวลาสอบฉันจะได้คะแนน Top เวลาพบป้ายโฆษณาภาษาอังกฤษฉันจะอ่าน  ด้วยใจรักภาษาอังกฤษ ฉันได้สละเวลาเข้ารับการอบรมและเข้าค่ายภาษาอังกฤษทำให้ได้รับประสบการณ์หลากหลาย ฉันได้เปิดการสอนพิเศษส่วนตัวเด็กหลายโรงเรียนมาเรียนด้วยครั้งแรกฉันจะสอนเริ่มตั้งแต่ การฟัง พูด อ่าน เขียน  ส่วนเด็กในโรงเรียนจะสอนในห้อง Sound Lap ได้ฝึกประสบการณ์จริง  นักเรียนมีความกระตือรือล้นมากอยากที่จะเรียน