"ความรู้" ไม่อาจเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จแต่อย่างใด  ดูความสำเร็จ ดูจากผลของการกระทำ  แต่มนุษย์มักแยกส่วนระหว่าง "ความรู้"  กับ "การกระทำ" ออกจากกัน ทั้งที่เป็นสิ่งเดียวกัน  ความรู้คือบทสรุปจากความจัดเจนของการลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำอีกกระทั่งจับกฎเกณฑ์ได้ จากนั้นฝ่ายปฏิบัติได้นำความรู้ไปใช้เป็น "เข็มทิศ" ชี้นำการกระทำ  เมื่อได้ทดสอบความรู้นั้นในสนามปฏิบัติการจริง หลายครั้งจึงได้พบเห็นจุดอ่อนข้อบกพร่อง  ความรู้เดิมสามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นก็เพราะ "การปฏิบัติ" คนไม่แข็งกระด้างจึงไม่อวดรู้ เพราะเขาย่อมเข้าใจดีว่า ความรู้มีพัฒนาการไม่สิ้นสุด  "ผู้ใฝ่รู้ไม่อวดรู้  คนอวดรู้จึงเป็นผู้ไม่รู้  เป็นผู้ที่น่าสงสาร"