เจ้าจะล้า....

จะอาลัยสิ่งใดเล่า ....

จะโศกเศร้าไปใยให้หม่นหมอง

จะไขว่คว้าสิ่งใดให้ไตร่ตรอง

จะหมายปองสิ่งใดไว้ใช่จีรัง

ความผิดพลาดใด ๆ ในชีวิต

ไม่ควรคิดปล่อยให้เป็นเช่นความหลัง

อุ่นไอรักพักพิงใจไม่ชิงชัง

เป็นพลังสร้างความหวังได้ดั่งใจ

ทางที่ยากลำบากฝากความกล้า

แรงแห่งรักและศรัทธารักษาไว้

ให้คิดดีทำดีมั่นฝันไม่ไกล

สัมฤทธิ์ผลดลดังใจในเร็ววัน

ฝากความงามแห่งแผ่นดินสองสิ่งนี้

คือความรัก ความดี ที่มุ่งมั่น

รักในเพื่อนร่วมชีวิตจิตผูกพัน

ทำความดีอย่างสร้างสรรค์ปันน้ำใจ

รู้จักรักให้อภัยในความผิด

สร้างชีวิตคิดสิ่งดีที่สดใส

มีความสุขโดยไร้โรคเศร้าโศกใจ

ตลอดไปตราบเท่าที่มีตัวตน...