ธุรกิจต้องการอะไรจากกฎหมาย ?

nitta 4818140042
ความเห็นส่วนตัวที่อยากแสดงออกมาเป็นถ้อยคำที่อาจไม่ถูกต้อง หรือเป็นไปตามทฤษฎ๊ นัก แต่ก็บอกตัวเองว่า "เป็นความคิดเห็นส่วนตัว "
Ø   ธุรกิจต้องการอะไรจากกฎหมาย ?   ธุรกิจต้องการ    ความมีเสถียรภาพ   เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ     ความมีเสรีภาพ   เพื่อการความเติบโตทางการตลาดของธุรกิจ     ความยุติธรรม    เพื่อเพิ่มความได้เปรียบ  ลดความเสียเปรียบในเชิงธุรกิจ  จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา โดยอาศัย ช่องทาง ทางกฎหมายทั้งที่ถูกต้อง และ ช่องโหว่   ของกฎหมายที่จะสามารถทำให้ธุรกิจมีกำไรสูงสุด  และเพิ่มจำนวนของลูกค้าให้กับธุรกิจ   ทั้งนี้เพราะธุรกิจที่เกิดขึ้นทุกธุรกิจ เกิดจากบุคคลธรรมดาที่สร้างขึ้นมา  และนำไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล   เพื่อให้กฎหมายรับรองสถานะของธุรกิจที่บุคคลสร้าง  เพื่อที่บุคคลนั้นๆ หรือธุรกิจนั้นเดินทางไปในทางที่ผู้สร้างต้องการ หากเกิดปัญหา กฎหมาย   ก็จะเป็นเสมือนผู้ช่วยคนสำคัญ  หรือ  เปรียบเสมือน หมอ  ที่ธุรกิจต้องรู้จักนำมาใช้รักษาโรคภัยให้ตรงกับโรคที่เป็น   เพื่อที่จะ บรรเทา หรือ หายขาด   จากโรคทางธุรกิจ  แต่หากทำผิด               กฎหมาย ก็จะกลับมาเป็น   คุณครู   ที่ต้องลงโทษลูกศิษย์ที่ทำผิด ผู้ที่ประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษากฎหมาย ที่ออกโดยรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกฎหมาย ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เพราะผู้ประกอบการเองก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework Business Law @MUT 2/2549

คำสำคัญ (Tags)#ความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับกฎหมายกับธรกิจ

หมายเลขบันทึก: 53288, เขียน: 04 Oct 2006 @ 18:56 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)