การกระจายอำนาจด้านการจัดการสาธารณสุข: การบริหารจัดการโดย อบต.


อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุด มีความใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นมากที่สุด และเราคาดหวังว่าจะเป็นหน่วยงานที่เข้าใจสภาพปัญหาและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าเราคาดหวังว่าจะเป็นองค์กรพัฒนาที่จะเข้าถึงประชาชนมากที่สุดในทุกมิติ 

ในงานด้านการจัดบริการสาธารณสุขเป็นอีกหนึ่งงานที่ อบต.มีหน้าที่โดยตรงและรัฐบาลกลางมีการกระจายอำนาจในหลายลักษณะเพื่อให้ท้องถิ่นจัดการด้วยตนเอง เช่น การถ่ายโอนภาระกิจบางอย่างไปยัง อบต. เช่น งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการถ่ายโอนสถานีอนามัยไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ อบต. เป็นต้น

ในกรณีจอง อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ได้เข้าร่วมโครงการนำร่องรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย ตั้งแต่ปี 2551 กว่า 5 ปีที่ผ่านมา อบต. ดอนแก้ว ได้บริหารจัดการสถานีอนามัย ในหลายด้าน อาทิเช่น


1. พัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลดอนแก้ว (รพ.ชต.ดอนแก้ว)

2. พัฒนาบุคลากรทั้งทักษะในวิชาชีพและโครงสร้างการบริหารจัดการ เช่น การจัดจ้างแพทย์และพยายามเพิ่มเติม เป็นต้น

3. การบูรณาการการทีมทำงานด้วยกัน ทั้งในส่วนของ รพ.นครพิงค์ รพ.ชต. อบต. อสม.และชุมชน

4. การบูรณาการการทำงานร่วมกันในมิติต่างๆ เช่น สุขภาพ เกษตร พัฒนาชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ การทำงานในด้านการจัดบริการสุขภาพยังคงทำงานร่วมกับเครือข่ายการให้บริการเดิมของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลนครพงค์ สสอ. และ รพ.สต. เครือข่าย

เป็นตัวอย่างการถ่ายโอนที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีเงื่อนไขเฉพาะที่นำมาสู่ความสำเร็จที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ 

หมายเลขบันทึก: 532427เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2013 08:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 ตุลาคม 2014 11:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

อ่านแล้วมีความหวังกับระบบที่จะบูรณาการกันได้นะคะ

ผมลองอ่านดูครับอาจารย์ ผมเห็นความพยายามเยอะในการถ่ายโอนและกระจายอำนาจท้องถิ่น ต้องทำต่อไป...ตอนนั้นก็ไปประชุม สวรส.ก็พูดเรื่องการกระจายอำนาจพอสมควร แม้จะค่อยเดินแต่ต้องก้าวต่อไป.....ขอบคุณครับอาจารย์ที่แบ่งปัน

การกระจายอำนาจมีหลายรูปแบบ และแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายของปัจจัยการทำงาน แต่เชื่อว่าหากเอาประชาชนเป็นที่ตั้งจริงๆ คนทำงานก็ไปด้วนกันได้ ผมได้มีโอกาสลงไปเรียนรู้ที่ดอนแก้ว เห็นอะไรน่าสนใจก็นำมาเล่าสู่กันฟัง ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี