5 ส.สหเวช : ภาพความประทับใจคนทำ 5 ส.

บอย สหเวช

  กิจกรรม 5 ส. ความจริงไม่ได้จบลงที่การมอบรางวัล เมื่อได้มีการประเมินพื้นที่ จากคณะกรรมการตรวจประเมินแล้ว เพียงแต่เป็นกระตุ้นให้ทุกคน ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันทำสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน

   แต่สีสรรของกิจกรรม Big Cleaning Day ก็หนีไม่พ้นที่จะมีการมอบรางวัลให้กับพื้นที่ยอดเยี่ยม เพื่อประกาศความดีงามของพื้นที่นั้น สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้รับรางวัล ก็จะได้มีการปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยต่อไป

    กิจกรรม Big Cleaning Day ปีนี้คึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากนิสิตครับ ผมจึงขอนำภาพความประทับใจคนทำ 5 ส. มาลงไว้เพื่อประกาศความดีงามของคนทำ 5 ส.ครับ


<p>    </p><p></p><p align="left">   </p><p> </p><ul>

 • พื้นที่ผู้บริหารยอดเยี่ยม ได้แก่ ดร.สุรพล  ตั้งวรสิทธิชัย
 • พื้นที่คณาจารย์ยอดเยี่ยม ได้แก่ ห้องพักอาจารย์อรัญญา จิระวิริยะกุล และอาจารย์นิธิรัตน์ เนินเพิ่มพิสุทธิ์
 • พื้นที่เจ้าหน้าที่ยอดเยี่ยม ได้แก่ ห้องพัสดุ (คุณดาวรุ่ง และ คุณขวัญเรือน)
 • พื้นที่ห้องปฏิบัติการยอดเยี่ยม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 • คะแนนรวมยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์                                        
                                                                                                                                                      
 • </ul><p>                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                         4  ต.ค. 49 </p><p> </p>

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

  คำสำคัญ (Tags)#5s#ดัชนีที่9.2-50

  หมายเลขบันทึก: 53237, เขียน: 04 Oct 2006 @ 13:21 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)