aungor
นางสาว บุญศิริ ศิริสวัสดิ์

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน


ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14
       จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค1-16 ที่ผ่านมา ทำให้ระบบงานและผู้รับผิดชอบเปลี่ยนแปลงไปด้วย  จำเป็นต้องมีการทบทวนแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆที่ผ่านมา ในส่วนของการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย ได้มีการประชุมหารือ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผ่านมาและได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน   เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น  โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้  
        1.จัดทำแผนการตรวจสอบคุณภาพน้ำและแผนการส่งตัวอย่างน้ำให้กรมควบคุมมลพิษ
        2.ประสาน รมควบคุมมลพิษแจ้งแผนการเก็บตย.น้ำ/แผนการส่งตัวอย่างน้ำและparameterที่ต้องส่งตรวจ
        3.ประสานกรมควบคุมมลพิษ และห้องปฏิบัติการ(lab) สสภ.14 ขอภาชนะเก็บเก็บตัวอย่างนำ้  ดำเนินการล่วงหน้า 2 อาทิตย์ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
        4.จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อม
        5.จัดทำบันทึกข้อความส่งตัวอย่างน้ำถึงกรมควบคุมมลพิษ
        6.ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ 4 จังหวัด  31 สถานี
        7.ส่งตัวอย่างน้ำให้กรมควบคุมมลพิษ และห้องปฏิบัติการ(Lab) สสภ.14  พร้อมบันทึกข้อความตาม ข้อ 5.
        8.จัดทำข้อมูลคุณภาพน้ำภาคสนามส่งกรมควบคุมมลพิษ ภายใน 5 วัน  หลังจากการเก็บตัวอย่างน้ำ
        9.ส่งข้อมูลคุณภาพน้ำทั้งหมดให้กรมควบคุมมลพิษ ภายใน 2  อาทิตย์  หลังจากได้ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ
        10.รายงานคุณภาพน้ำในแต่ละไตรมาสส่งกรมควบคุมมลพิษ ภายใน 1 เดือน หลังจากส่งข้อมูลคุณภาพน้ำ ตามข้อ 9.
        11.จัดทำบันทึกข้อความส่งข้อมูลคุณภาพน้ำให้้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวล้อมจังหวัด (ทสจ.) 4 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
        12.เผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินในฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมททางเว็บไซต์ สสภ.14 (www.reo14.go.th)
        13.จัดทำรายงานคุณภาพน้ำประจำปี
      

 

(ตามไฟล์แนบ)


คำสำคัญ (Tags): #น้ำผิวดิน
หมายเลขบันทึก: 532207เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2013 11:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 เมษายน 2013 11:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี