เริ่มต้นการจัดการความรู้ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ

            จากการที่โรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นค่อนข้างใหม่ ก็ตั้งได้มาประมาณ ปีที่ 7 บุคลากรต่างๆของเราส่วนใหญ่ยังเป็นคนรุ่นใหม่ ที่เรียกได้ว่า Young Blood ก็ว่าได้ สำหรับฝ่ายการพยาบาลนั้นกว่าจะล้มลุกคลุกคลานมาจนถึงวันนี้และเป็นรูปเป็นร่างได้ก็เรียกว่าสาหัสมาก สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ถ้าเรียกว่าระลึกความหลังได้ในรุ่นแรกๆที่เข้ามาพวกเราจะรู้ว่าทุกอย่างกว่าจะได้มายากส์...มาก ซึ่งผู้ที่มาทีหลังแทบจะไม่ได้เห็นสภาพของความขาดแคลน....เมื่อเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วสิ่งที่สำคัญมากในลำดับขั้นการพัฒนาของพวกเราก็คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งองค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องแสวงหาให้ได้มา......เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มที่พวกเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แม้จะเป็นเพียงน้อยนิดแต่พี่ๆ ฝ่ายการพยาบาลก็ยินดีที่ช่วยให้องค์ความรู้ได้เพิ่มพูนตามวัยตามศักยภาพ ซึ่งอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินความฝันของพวกเรา               

                                          จากใจ

                     พี่ๆ ฝ่ายการพยาบาล  nurse