มอบหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

        เนื่องด้วย อ.สุภาพ ไกรทอง ครูอาสาฯ และ อ.อัจฉรีญาธร  นพวัชร์บวรภัค  ครู กศน.ตำบลท่าวาสุกรี ได้ลงพื้นที่มอบหนังสือแบบเรียน ให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน ๑๓ คน ณ ชุมชนวัดกุฎีทอง,ชุมชนวัดวงษ์ฆ้อง ตำบลท่าวาสุกรี  อ.จ.พระนครศรีอยุธยา และได้มอบบางส่วนไว้กับผู้นำชุมชนเพื่อเป็นแบบเรียนให้ฝึกอ่านและฝึกเขียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน กศน. อ.พระนครศรีอยุธยาความเห็น (2)

แล้วมีคนสอนผู้ไม่รู้หนังสือไหมครับ


( ใครสนใจเรื่อง
"โหวต กันได้แล้ว, คู่มือ + วิธีเรียน + ขั้นตอน ม.6 ใน 8 เดือน, ปรับเงินเดือนไม่เท่ากัน, ปวช.กศน., ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน, โปรแกรม IT รุ่น 22 มี.ค.56, จนท.การเงิน+พัสดุ, ทำลายข้อสอบ"
ดูได้ที่
http://www.gotoknow.org/blogs/books/view/nfeph999
)

เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามนโยบายให้ครูอาสาฯ เป็นผู้สอนค่ะ