เสวนา เรื่อง พลังงานไทย

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ บริเวณสะพานเจริญศรัทธา หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เชิญพี่น้องปวงชนชาวไทย ที่สนใจ และ มีเวลา ร่วมเดินทางเพื่อกราบนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ และ เข้าร่วมฟังการเสวนา ในเรื่องที่มีความสำคัญต่อชาติ ต่อแผ่นดิน ที่คนไทยไม่รู้... โดย ภาคประชาสังคม
 

เรื่อง พลังงานไทย

โดย ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย...

๑ น.ส. รสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา

๒ มล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี

๓ คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา

๔ คุณสมลักษณ์ หุตานุวัตร

 

 

 

 

สถานที่: ณ บริเวณสะพานเจริญศรัทธา หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/950/original_555000000595501.jpg?1363674499

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/952/original_picture_163255421304.jpg?1363674506

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (1)

สามารถชม และ ฟัง รายการสด ขณะนี้ ได้ที่นี่... 

http://livestream.boonniyom.net/

และ ที่นี่

 http://www.boonniyom.com/RadioOnline.aspx