วิเคราะห์ธุรกิจไม้ประดับ

  ติดต่อ

  ธุรกิจประเภทไม้ประดับส่งออกดูแล้วน่าจะมีปัญหาจากสภาพแวดล้อมรอบด้านทั้งทางภายในและภายนอก  

วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจไม้ประดับส่งออก

ที่คาดว่าจะพบในการทำธุรกิจนี้

1  การกีดกันทางการค้าในเรื่องภาษีนำเข้าของแต่ประเทศ

2  ปัญหาทางด้านชีวะวิทยา คือ สภาพของต้นไม้ในการขนส่งให้คงสภาพไว้อาจทำให้มีปัญหาทางด้านเคมประกัน

3  ปัญหาในด้านมาตรฐานในสินค้าซึ่งยากในการควบคุม

4   ปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลต่อการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อออเดอร์และจะมีผลต่อสัญญาซื้อขาย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายน่ารู้

หมายเลขบันทึก: 53021, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-19 18:25:38+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ไม้ประดับ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)