• แนะนำตัวด้วยภาพถ่ายก่อนนะค่ะ
  • ชื่อ นริชา บุญพอ ค่ะ
  • ปัจจุบันทำงานอยู่แผนก ER ค่ะ

 Kitty Kitty 1 Kitty 2 Kitty 3 Kitty 4 Kitty 5