ผมได้มีโอกาสไปถ่ายภาพพระที่นั่งอนันตสมาคม และน้ำพุในสวนอัมพร ในยามค่ำคืน จึงได้นำภาพมาฝากนะครับ

   

   ภาพที่ ๑ เป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมยามค่ำคืน ใช้เทคนิคมีภาพ background 1 ภาพ (G004) และภาพหลัก 1 ภาพ (G008) มีขนาด 500 x 375 pixels แต่เมื่อกด Link จะกลายเป็นภาพขยายขนาด 639 x 479 pixels (ภาพทั้งหมดใส่ใน Table)

     
   พระที่นั่งอนันตสมาคม   
     

   

     ส่วนภาพต่อมาจะเรียงเป็นชุดครับ มี 6 ภาพ (ขนาดประมาณ 250x187 pixels) เมื่อกด Link ภาพจะขยายใหญ่เป็น 639 x 479 pixels ครับ (ภาพทั้งหมดใส่ใน Table ที่มีขอบใส)

   
พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม
   
   

   

      ส่วน 2 ภาพสุดท้ายเป็นภาพน้ำพุในสวนอัมพรครับ ใส่ภาพในตารางใสครับ ขนาด 500 x 375 pixels และขยายภาพเป็น 643 x 476 และ 639 x 479 ตามลำดับ

น้ำพุในสระของสวนอัมพร
น้ำพุแบบพุ่งไปข้างๆ ที่สระน้ำสวนอัมพร