โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฎิบัติงานฯ เริ่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ. นครนายก

โดยมีวิทยากรหลัก คือ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายเรื่องการจัดการองค์ความรู้

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/285/original_SAM_2203.JPG?1363604626

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/287/original_SAM_2199.JPG?1363604630

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/289/original_SAM_2135.JPG?1363604635

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความเห็น (0)