กีฬาสีภายใน มมร.วิทยาเขตล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะจัดกีฬาสีภายใน ณ สนามกีฬาเทศบาลเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ พี่น้องชาว มมร.ล้านนาทุกคนรับทราบและเตรียมตัวแข็งขันกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี และร่วมแรงร่วมใจในมหาวิทยาลัยฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พุทธวิธีสร้างสุขความเห็น (0)