รับสมัครงานหลายอัตรา

cartoon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครงานหลายอัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง

สาขาบัญชีมหาบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การบัญชี)

สาขาคณิตศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งคนงาน จบป.4 หรือสูงกว่านี้ หรือมีหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่จบ

สนใจติดต่อ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร. 0-5526-7093  หรือ http://www.psru.ac.th

รายละเอียดประกาศรับสมัคร

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/644/718/original_10029.pdf?1363603352

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้องใหม่ความเห็น (0)