ละอุ่นจัดการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงปี๕๓ลำน้ำละอุ่นจ.ระนอง...

นายภา นทีทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๕๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองจัดงานแข่งขันเรือยาวส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี๒๕๕๓ณ.แม่น้ำละอุ่นจังหวัดระนองเริ่มจัดงานวันที่ ๓๐-๓๑ต.ค.และ๑ พ.ย.๕๓โดยมีการแข่งเรือประเภท ๕เงินรางวัล ๕,๐๐๐บาท ,๘ เงินรางวัล ๙,๐๐๐บาท,๑๕ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐บาท,๒๑ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
,และ๓๐ฝีพายชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาทพร้อมด้วยมหรสพการแสดงบนเวทีตลอดงานงานเที่ยวฟรีชมฟรีตลอดงาน

สถานที่: ณ.ลำน้าละอุ่น อำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/892/180/original_20130318173610.JPG?1363602965

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For sucheeppความเห็น (0)