สบร.จัดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ประจำปี๒๕๕๓

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมได้จัดเวที"สมัชชาคุณธรรม:ภาคใต้ปี๒๕๕๓ณ.โรงแรมเวียงทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๒๐ คน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓" คุณนราทิพย์ พุ่มทรัพย์" ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมได้เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ประจำปี๒๕๕๓ได้เสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี๒๕๕๓-๒๕๕๔

"ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการ" ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์นำเสนอบทสรุปของแต่ละภาคของการจัดสมัชชาคุณธรรมที่ผ่านมาพร้อมให้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและแผนงานโครงการในการขับเคลื่อนในปี๒๕๕๔โดยให้แบ่งกลุ่มย่อย๙กลุ่มเพื่อตั้งชื่อกลุ่มเขียนแผนงานกิจกรรมงบประมาณแนวทางการสนับสนุนจากศูนย์คุณธรรมA

สถานที่: จังหวัดกระบี่

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/028/original_1286022870.jpg?1363602399

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For sucheeppความเห็น (0)