ต่อไปนี้จะมีแต่งานเท่านั้นไม่มีเวลามาเล่นแล้ววววววววววววววววววววววววว

    ทำงาน  ทำงาน กัน