อีคิว  คือความสามารถทางอารมณ์  เรียนรู้  เก่งดี  มีสุข