วันนี้เข้าไปอ่านบทกลอน บทกลอนหนึ่งให้ข้อคิดอะไรดี ๆ จึงอยากนำมาให้ทุกท่านได้อ่านกันดู เป็นบทกลอนของผู้ที่ให้นามปากกาว่า  "ลานเทวา ๔๙"
เพราะความรักหายไป            เพราะความจริงใจไม่มี
เพราะจิตเจ้าไร้เงาความดี       เพราะความคิดยังมีเห็นแก่ตัว
จึงวุ่นวายร้อนรน                   จึงสับสนไปทั่ว
จึงหลงทางเมามัว                  จึงชั่วอยู่ร่ำไป
จักคิดหาความกรุณา             อีกว่าความเมตตานั้นอยู่ไหน
ยากหาเห็นในสิ่งที่จริงใจ        โลกจึงงามวิลัยเพียงมายา

 
                                                             .......  ลานเทวา ๔๙ ........
หวังว่าทุกท่านคงชอบนะคะ