ในการทำงานหรือทำสิ่งใด ๆ ในตลอดช่วงชีวิตของเรา

คงไม่มีใครที่จะทำสิ่งใดประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ทุกสิ่ง ชีวิตมีทั้งล้มและสุข สุข เศร้า หรือสมหวัง

โดยเฉพาะบางครั้งสิ่งใดที่เราทำไปแล้วพบว่า "ผิดหรือพลาด"

สิ่งที่ควรทำมากที่สุด ก็คือ ออกมายอมรับความผิดและพลาดนั้นอย่างเปิดอก

บางครั้งเมื่อพบว่าวิธีการที่ทำหรือสิ่งที่ทำอยู่นั้นไม่ถูกต้อง การที่พยายามแก้ไขหรือแก้ปมต่าง ๆ ก็ยิ่งทำให้ตัวเรายิ่งถลำลึก ซึ่งปมต่าง ๆ เหล่านั้นนอกจากที่จะไม่ถูกแก้แล้ว จะยิ่งทำให้ปมเหล่านั้นยิ่งแน่นมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น ซึ่งจะส่งความเสียหายมาอย่างคณานับ

ดังนั้น เมื่อรู้แก่ใจตนเองโดยแน่แท้แล้วว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดหรือเกินความสามารถ เราก็ควรที่จะ "ออกมายอมรับความผิดและพลาดนั้นอย่างลูกผู้ชาย"