มนุษย์กับการใช้เหตุผล

Panda
เรียนรู้ Best Practice ในการจัดการเรียนการสอน วิชามนุษย์กับการใช้เหตุผล ที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนกว่า 3600 คนต่อภาคเรียนโดย แบ่งเป็นถึง 30 กลุ่ม ๆ ละ 120 คน
  • ในการแลกเปลี่ยน งานวิจัยในชั้นเรียนในวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อ วันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ได้ เรียนรู้ Best Practice ในการจัดการเรียนการสอน วิชามนุษย์กับการใช้เหตุผล ที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนกว่า 3600 คนต่อภาคเรียน  โดย แบ่งเป็นถึง 30 กลุ่ม ๆ ละ 120 คน  จากท่าน อาจารย์ ดร. ฉลอง ซึ่งเป็นผู้ประสานงานวิชา เล่าให้ฟังว่า การจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปวิชานี้ จะแบ่งเป็น สอง ส่วนหลัก

  •  ส่วนแรก (6 สัปดาห์) เป็นการสอนภาคทฤษฎี แล้ว สอบกลางภาค ส่วนหลัง (อีก 6 สัปดาห์) เป็นการสอนแบบให้ นิสิต ได้ทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีการให้ไปอ่านบทความจำนวน 6 บทความ  แล้วนำมาเสนอหน้าชั้น เพื่ออภิปรายร่วมกัน มีกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เช่น การนั่งสมาธิ การทำวัตร  มีการเชิญวิทยากรมาอบรม และ มีการให้นิสิตฝึกทำแผนพัฒนาตนเอง

  • ในแง่ของการเตรียมผู้สอน  ซึ่งมีถึง 30 ท่าน จะมีการปฐมนิเทศ และ ตกลงแนวทางจัดการเรียนการสอนให้เป็นแนวเดียวกันก่อนเปิดภาค  มีคู่มือการสอน และ power point เตรียมไว้ให้ เพื่อใช้ในการสอนของทุก ๆ กลุ่มให้เหมือนกัน

  • ขอบคุณท่านอาจารย์ ดร. ฉลอง (นั่งขวาสุดในรูป) ที่นำประสบการณ์ดี ๆ มา share ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Panda Education

คำสำคัญ (Tags)#practice#best#วิชาศึกษาทั่วไป#genedu#มนุษย์กับการใช้เหตุผล

หมายเลขบันทึก: 52662, เขียน: 29 Sep 2006 @ 22:49 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)