สถานการณ์เด่นในโลก  คือ  ราคาน้ำมันที่แพงขึ้น  เมื่อประชาชนทั่วโลกต้องใช้น้ำมัน   และธุรกิจต้องมีการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศก็มีต้นทุนในการขนส่งสินค้าก็สูงขึ้น  เมื่อต้นปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันได้สูงขึ้นมากหลายเท่าตัว  จนมีผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน จนธุรกิจสินค้าบางตัวต้องมีการปรับราคาสินค้าขึ้น  เพราะต้นทุนการขนส่งมากขึ้น  ธุรกิจทั่วโลกก็โดนผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันแพง  และไม่กี่วันมานี้  ราคาน้ำมันโลกก็ปรับตัวลดลง  ทำให้คนทั่วโลก  และธุรกิจต่าง ๆ ก็มีต้นทุนน้อยลงกว่าตอนแรกที่ราคาน้ำมันแพง  ก็จะทำให้ธุรกิจ  และเศรษฐกิจโลกก็ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น  มีกำไรมากขึ้น  เมื่อต้นทุนการขนส่งสินค้าต่ำลง