ระหว่างวันที่2-8 ตุลาคม 49 เป็นสัปดาห์การสอบปลายภาค 1/2549 อาจารย์ขอเป็นกำลังใจฃูกศิษย์เอกภาษาไทยทุกคน ให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือ เกิดความสำร็จในงานของรายวิชาที่ต้องส่ง และทำข้อสอบได้คะแนนดีๆทุกวิชา ทุกคน

ได้กลับบ้านไปเยี่ยมบ้าน พบกับคุณพ่อคุณแม่ พี่น้องที่กำลังรอการกลับมาอยู่อย่างจดจ่อ

โชคดีในการสอบนะครับ - อาจารย์ ดร.กฤษดา