ปกติ ผมไม่ค่อยได้เดินไปไหน แต่วันนี้เดินไปเบิกเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ พอขากลับเดินผ่านคนหลายคน ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ อาจาย์ หรือแม้กระทั่งนิสิต

    ทุกคนก็จะยกมือไหว้ผม ปกติก็เคยพบแบบนี้ แต่วันนี้แปลกที่มีนิสิตก็ยกมือไหว้ด้วย

    หรือว่ามีคนรู้จักผมเพิ่มขึ้น....จากอะไร

    มาวิเคราะห์แล้ว สาเหตุคงมาจากได้เขียบบล็อก GotoKnow เพราะว่า ผมนำวิชาที่ไปสอนมาถ่ายทอดไว้ใน GotoKnow ด้วย ทำให้นิสิตรู้จักมากขึ้น หรืออย่างน้อยเขาได้เคยค้นใน Google ก็อาจจะหลงเขามาที่บล็อกของผมบ้าง..นั่นเอง..นี่คือการวิเคราะห์

   ตอนไปประชุมกับท่านอาจารย์วิบูลย์ที่หน่วยประกันฯ ตอนหนึ่งอาจารย์วิบูลย์เล่าว่า เมื่อไปเป็นผู้ประเมินภายนอกให้ สมศ.นั้น ไปทางใต้ 4 มหาวิทยาลัย ก็มีคนรู้จัก beeman...

   ทั้งๆ ที่ผมเคยไปแค่มอ.เท่านั้น ..วิเคราะห์แล้วก็คงมาจาก..การเขียนบล็อกที่ GotoKnow นั่นเอง.... ทำให้มีคนรู้จักผม (โดยที่ผมไม่ค่อยรู้จักเขา/เธอ) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น (หวังว่าคงเป็นการรู้จักแบบ Appreciate นะครับ)