ในแนวทางก้าวย่างแห่งความฝัน

ผ่านคืนวันอันอ่อนใจให้สับสน

ล้มและท้อรอคอยหวังยังสู้ทน

เพราะเป็นคนไม่อับจนต้องทนไป

ความเหนื่อยยากและลำบากในขีวิต

คือความคิดท้อแท้แพ้ไม่ไหว

คือความหน่ายละอายนักขอพักใจ

เห็นสิ่งใดล้วนไม่จริงสิ่งต้องการ

 

จะไขว่คว้าหาหนทางสร้างความฝัน

ด้วยมุ่งมั่นต่อไปในภายหน้า

หายใจเข้าเท่าที่ออกทุกเวลา

อย่าเพียงเพื่อใช้เวลาให้สิ้นไป

ด้วยชีวิตแท้จริงทุกสิ่งนี้

คือสิ่งดีที่เกิดมาจนเติบใหญ่

คือโอกาสสร้างความดีที่สุขใจ

มีแนวทางต่างกันไปในทุกคน

 

ให้หวนคิดคำนึงถึงวันหน้า

กาลเวลาพาไปพบประสพผล

วันนี้ดีมีวันหน้าไม่อับจน

ด้วยผ่านพ้นความอดทนจนได้ดี

ให้ปัญญาก่อกำเนิดประเสริฐนัก

ให้ความรักมีอยู่ทุกถิ่นที่

ให้พลังที่สร้างสรรค์ปันสิ่งดี

ขอจงมีแด่ผู้ท้อก้าวต่อไป

 

แล้ววันหนึ่งซึ่งรอคอยในในวันหน้า

ความสำเร็จด้วยปัญญาพาสดใส

ความท้อแท้แปรเปลี่ยนพลันวันสุขใจ

ฝันสิ่งใดขอให้สมอารมณ์ปอง

ขอแผ่นดินถิ่นกำเนิดประเสริฐนี้

ขอความดีมีในใจไทยทั้งผอง

ขอความสุขดีงามตามครรลอง

แด่แผ่นดินถิ่นขวานทองของผองไทย