"ตลาดนัดความรู้" นี้ของใคร

     ในช่วงเวลา 10 วัน หรือ 2 สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2549 ดิฉันก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมตลาดนัดความรู้ จำนวน 3 แห่ง 

     โดยแห่งแรก เป็นตลาดนัดการจัดการความรู้ใน Food Safety ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่มีเจ้าของร้านค้าคือ 18 จังหวัดนำร่อง และมีลูกค้าคือ 76 จังหวัดที่เป็นหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบคือ สำนักงานเกษตรจังหวัดต่าง ๆ สินค้าที่นำมาเสนอขาย 100 % เป็นองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ส่วนการเก็บองค์ความรู้เข้าสู่คลังจะเป็นสื่อเอกสาร และ VDO

     ตลาดนัดความรู้แห่งที่สอง ที่ดิฉันไปเยี่ยมชมคือ ตลาดนัดความรู้โรงเรียนชาวนา ที่เกษตรกรชาวนาเป็นผู้จัดขึ้นเอง แล้วมีชาวนาและชาวบ้านของวัดดาวและเครือข่ายร่วมกันจัดการและร่วมกันชมองค์ความรู้ โดยมีลักษณะเด่นคือ ตลาดนัดแห่งนี้ได้ผสมผสานประเพณีสารทไทยเข้ามาร่วมจึงทำให้ดูคึกคัก มีทั้งเด็กอนุบาล เด็กประถม องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มาร่วมด้วย ตลอดจนมีการทำขนมนมเนยต่าง ๆ ที่เป็นของพื้นบ้าน มีกลองยาว และอื่น ๆ สนุกสนานมาก

     ส่วนตลาดนัดที่สาม ที่ดิฉันไปเยี่ยมชมคือ ตลาดนัด Food Safety ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้จัดขึ้น โดยรวมองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ทำสำเร็จแล้วมาขายในตลาดที่เป็นองค์ความรู้ของ Food Safety ไม่ต่ำกว่า 30 องค์ความรู้ จะมีจุดเด่นอยู่ที่เทคนิคการ สื่อสารและการสรุปความแบบง่าย ๆ มีการจัดร้านค้าโดยมีเจ้าของ องค์ความรู้ที่เป็นเกษตรกรมาเป็นเจ้าของร้านเอง แล้วมีเกษตรกรจากอำเภอต่าง ๆ ที่สนใจมาจับจ่ายใช้สอยสินค้า

     ฉะนั้น องค์ความรู้ที่นำมาเป็นสินค้าในตลาดนัดของแต่ละร้านจะเป็นผู้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่จะมาเยี่ยมชมเอง เช่น ถ้าเป็นองค์ความรู้ของชาวนา ลูกค้าส่วนใหญ่ในตลาดนัดก็จะเป็นชาวนา และถ้าเป็นตลาดนัด Food Safety ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรที่หลากหลายชนิดพืช เป็นต้น แต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันก็คือ ตลาดนัดความรู้ทั้ง 3 แห่ง จะมีเวลาเปิดที่แน่นอน ส่วนเวลาเก็บร้านค้านั้น ประมาณบ่าย ๆ ลูกค้าก็จะวายแล้ว เจ้าของร้านก็จะเริ่มทะยอยกันเก็บของกลับบ้าน และช่วงเช้าถึงเที่ยงลูกค้าจึงจะหนาแน่น

     ตลาดนัดทุกแห่งจะมีธรรมชาติของตัวมันเอง เช่น ผู้ซื้อจะเป็นผู้กำหนดสินค้าที่ตนเองจะซื้อแล้วก็จะค้นหาด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งอยู่ที่ว่าเจ้าของตลาดนัดแต่ละแห่งมี "จุดขาย หรือ สินค้าเด่นอะไรบ้าง?" ที่มาดึงดูดผู้ซื้อ และเอกลักษณ์ของตลาดนัดของเราคืออะไร? ที่จะทำให้ผู้จับจ่ายซื้อของติดใจได้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 52396, เขียน: 28 Sep 2006 @ 17:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)