มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ก็ตรงนี้แหละครับ เมื่อสัตว์มันหิวมันก็กิน เมื่อมันง่วงมันก็นอน เมื่อมีอารมณ์ทางเพศมันก็ผสมพันธุ์ แต่มนุษย์เราใช่ว่าจะกินได้เมื่อหิว จะทำอะไรทำเมื่ออยาก เพราะมันต้องดูด้วยว่าทำได้หรือไม่? ถูกหรือผิด? การถือศีลอดจึงเป็นการฝึกหักห้ามใจ     

      การถือศีลอดไม่ได้มีแต่เพียงการฝึกอดอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการงดเว้นการกระทำอื่นๆบางประการอีกด้วย ฉะนั้นการถือศีลอดจึงเป็นการฝึกให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์ ให้รู้จักควบคุมตนเองว่าห้ามกินทั้งๆที่หิว สามีภรรยาห้ามร่วมประเวณีกันในเวลากลางวัน(ขณะถือศีลอด) ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธ ให้รู้จักควบคุมคำพูดไม่ให้พูดไร้สาระ ไม่นินทาว่าร้ายคน ถ้าหากเราระงับการนินทาว่าร้ายไม่ได้ การอดอาหารนั้นก็แทบจะเป็นการหิวฟรี! ไม่ได้บุญอะไร    

      การถือศีลอดเป็นแบบทดสอบความศรัทธาอย่างหนึ่ง มนุษย์ที่ไม่มีศรัทธาเขาก็ไม่รู้ว่าจะอดไปเพื่ออะไร แต่สำหรับผู้ศรัทธาเขาก็จะมีความยำเกรงต่อพระเจ้าและไม่กล้าประพฤติผิดระเบียบวินัยที่พระเจ้าบัญญัติไว้ โดยมีการอดอาหารเป็นตัวควบคุมจิตใจและเตือนสติว่ากำลังถือศีลอยู่นะ.. อย่าทำผิดนะ.. 

      พระผู้เป็นเจ้าได้บัญญัติให้มีข้อบังคับสำหรับมุสลิมคือ ให้ถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนในทุกปีสำหรับผู้ที่มีความสามารถ ไม่ใช่เด็ก ไม่ใช่คนชรา  ไม่ใช่คนป่วยหรือคนท้อง ส่วนการถือศีลอดนอกเหนือจากเดือนรอมฎอนนั้นก็สามารถกระทำได้ตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดแต่ไม่เป็นข้อบังคับ

     การที่มุสลิมถือศีลอดบ่อยๆ นอกเหนือจากเดือนรอมฎอนนั้นเป็นสิ่งที่ดี มันเป็นการฝึกควบคุมพฤติกรรมให้พ้นจากความลามกและความชั่วช้าต่างๆ  ซึ่งเมื่อมีการฝึกควบคุมร่างกายและจิตใจบ่อยๆก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่สามารถควบคุมความคิดและการกระทำของตนเองได้

     ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสายกลางตัวจริง! เพราะอิสลามไม่มีการแยกสงฆ์ออกจากฆราวาส มุสลิมเป็นทั้งสงฆ์ทั้งฆราวาสในคนๆเดียว จะถือศีลหรือบำเพ็ญตนก็ไม่ต้องปลีกตัวออกจากทางโลกไปอยู่ป่า หรืออยู่ในศาสนสถานอย่างเดียว หรือจะฝึกควบคุมจิตใจก็ไม่ต้องไปใช้วิธีทรมานกาย หรือจะอดข้าวอดอาหารก็ไม่ใช้เวลาสั้นเกินไป และก็ไม่ยาวนานจนเกินไปจนทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย เพราะมุสลิมจะใช้เวลาอดอาหารตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตก ก็ประมาณ 12 ชั่วโมงถูกต้องตามหลักการแพทย์พอดี  นอกจากนั้นแล้วผลพลอยได้ก็คือ การถือศีลอดนั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและจิตด้วย

     ส่วนคัมภีร์ของยิวและคริสต์ก็มีการถือศีลอดเช่นกันครับ ทั้งเยซูและสานุศิษย์ต่างก็ถือศีลอด (ดูบทมัทธิวและมาระโก)

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.iqraonline.org/thai/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=3&id=103&Itemid=154