1. สิ่งที่คาดหวัง

- อยากให้สำนักงานประสบความสำเร็จในการใช้ BLOG

2. ได้อะไรเกินความคาดหวัง

- มีคณบดีไปร่วมให้ความรู้เพิ่มเติมดีมากครับ

3. ได้อะไรน้อยความคาดหวัง

- ไม่มี

4. ข้อเสนอแนะ

- อยากให้มีการประชุมอย่างนี้ทุกๆเดือน และครบทุกๆคน

- อยากให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ BLOG อยู่ตลอดเวลาและให้ทุกคน  ได้นำไปใช้จริง

- อยากให้สอนเทคนิคการการทำลิ้งค์ และอื่นๆอีกที่มี