การประชุม KM Team ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1

Jinny
KM ก็เหมือน QA ที่ต้องทำให้อยู่ในกระแสเลือด (อ.อินทิรา ซาร์ฮี)

วันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1 โดย รศ.ทวีคูญ สวรรค์ตรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม โดยมีพี่นิ่งและจินเป็นตัวแทนกรรมการ KM คณะมีสาระสำคัญคือ เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. ที่มาของ KM ซึ่งนอกจากจะเป็น KPI ของหน่วยงานต่างๆที่มาประเมินเราแล้ว กระแสนิยมของสังคมก็เป็นตัวกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
  2. การติดตามประเมินผลของการดำเนินงาน (SWOT) ปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า ม.อุบลมีจุดแข็งหลายประการ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องการดำเนินงาน KM ในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย ขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งแผนงานในอนาคตน่าจะสามารถประสานและอำนวยเวทีเล็กระดับหน่วยงานให้กลายเป็นเวทีระดับมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นได้
  3. แผนงาน KM ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นเป็น 2 สาย โดยสายวิชาการ เน้นที่การพัฒนาประสิทธิภาพของการสอน ส่วนสายสนับสนุน เน้นให้เกิดการลดขั้นตอนการทำงาน ภายใต้ระเบียบกำหนด เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการ
  4. กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานทุกคน จะนำ KM ไปริเริ่มในหน่วยงานของตน ลักษณะการดำเนินงาน ค่อนข้าง free style ปรับได้ตามบริบทของหน่วยงานนั้นๆ

ประชุมแบบระดมความคิดกันจริงๆ เพราะร่วมแสดงความคิดเห็นกันทั่วหน้า นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เอาละ KM Team สู้ สู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Pharmacy UBU

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#อุบลราชธานี#การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย#คณะกรรมการ#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 52368, เขียน: 28 Sep 2006 @ 15:04 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 11:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • มาให้กำลังใจ
  • อยากเห็น KM ที่ มหาวิทยาลัยอุบลครับผม
  • ทำอย่างไรให้มีการเขียนบันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับผม