ติดต่อ

การประชุม KM Team ม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1

  KM ก็เหมือน QA ที่ต้องทำให้อยู่ในกระแสเลือด (อ.อินทิรา ซาร์ฮี)  

วันที่ 28 กันยายน 2549 เป็นการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของม.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1 โดย รศ.ทวีคูญ สวรรค์ตรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุม โดยมีพี่นิ่งและจินเป็นตัวแทนกรรมการ KM คณะมีสาระสำคัญคือ เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. ที่มาของ KM ซึ่งนอกจากจะเป็น KPI ของหน่วยงานต่างๆที่มาประเมินเราแล้ว กระแสนิยมของสังคมก็เป็นตัวกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
  2. การติดตามประเมินผลของการดำเนินงาน (SWOT) ปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า ม.อุบลมีจุดแข็งหลายประการ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องการดำเนินงาน KM ในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย ขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งแผนงานในอนาคตน่าจะสามารถประสานและอำนวยเวทีเล็กระดับหน่วยงานให้กลายเป็นเวทีระดับมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นได้
  3. แผนงาน KM ของมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นเป็น 2 สาย โดยสายวิชาการ เน้นที่การพัฒนาประสิทธิภาพของการสอน ส่วนสายสนับสนุน เน้นให้เกิดการลดขั้นตอนการทำงาน ภายใต้ระเบียบกำหนด เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบริการ
  4. กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานทุกคน จะนำ KM ไปริเริ่มในหน่วยงานของตน ลักษณะการดำเนินงาน ค่อนข้าง free style ปรับได้ตามบริบทของหน่วยงานนั้นๆ

ประชุมแบบระดมความคิดกันจริงๆ เพราะร่วมแสดงความคิดเห็นกันทั่วหน้า นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี เอาละ KM Team สู้ สู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 52368, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #การจัดการความรู้#km#อุบลราชธานี#การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย#คณะกรรมการ#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • มาให้กำลังใจ
  • อยากเห็น KM ที่ มหาวิทยาลัยอุบลครับผม
  • ทำอย่างไรให้มีการเขียนบันทึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับผม