การเรียนรู้เรื่อง Microsoft Power Point เป็นการเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับสร้างและแสดงภาพหรือ กราฟิก ตัวอักษร เสียง และการเคลื่อนไหว ทั้งในแบบวิดีโอและอะนิเมชั่นเพื่อการนำเอาองค์ความรู้ไปแสดงต่อสาธารณชน เพราะการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน จะต้องถือว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ จากการได้พูดคุยกับเพื่อนๆ ในห้องมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่าการเรียนรู้เรื่อง  Microsoft Power Point มีประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปบรรยายเผยแพร์ให้บุคคลภายนอกทราบได้ดีมาก