ข่าวดีสำหรับ นศ.ป.เอก (และโท) ที่จะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ KM

         ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ที่ไบเทค บางนา   วันที่ 2 ธ.ค.49   จะมีห้อง ลปรร. การทำวิทยานิพนธ์ด้าน KM 1 ห้อง   ใช้เวลาเต็ม 1 วัน   โดยมี ดร. ยุวนุช  ทินนะลักษณ์  เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมประจำห้อง

รับผู้เข้าร่วมห้องนี้เพียง 50 คน   โดยมีเงื่อนไขว่า
1. ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมฯ
2. ต้องทำการบ้านมาก่อน
3. ใครสมัครก่อนได้ก่อน   เมื่อเต็มจำนวน 50 คนแล้วปิดรับทันที

         เราได้ประสบการณ์ในการจัดเวทีแบบนี้จากงานมหกรรมฯ ครั้งที่ 2   จึงนำมาใช้ปรับปรุงทำให้เวทีนี้เป็นเวที ลปรร. ที่มีคุณภาพจริง ๆ

         โปรดดูรายละเอียดใน www.kmi.or.th

วิจารณ์  พานิช
 26 ก.ย.49