"การควบคุมภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร"

การประเมินความเสี่ยง

สวัสดีค่ะ

ดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปประชุมแทนคุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์

ตอนที่ประชุมกิจกรรมสัมพันธ์ของคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 9

วันที่ 28 กันยายน 2549 อาจจะฟังสรุปกันไม่ทัน

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมมาแจ้งให้ทราบดังนี้ ค่ะ

ก่อนอื่นเลยคุณจิระพงศ์ (พี่หนุ่ย) ได้แจ้งให้ ผอ.กองแผนฯ (ดร.สำราญ ทองแผง)  ว่า

จากการที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานได้จัดทำประเมินผลการควบคุมภายในของคณะ ในรอบปีที่ผ่านมา

คือ ปี 2548  และจะต้องส่งการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) ซึ่งแต่ละหน่วยงานแต่ละคณะจะต้องส่งแบบ ปม. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม  2549 ที่ คุณธงชัย (พี่เบิร์ด)

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินการในแต่ละหน่วยงานและคณะ

1.  หน่วยงานและคณะ ไหนที่ยังไม่ได้จัดทำแบบ ปม. ให้รีบดำเนินการ

2.  หน่วยงานและคณะ ไหนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ให้รีบดำเนินการ

ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.  หน่วยงานและคณะ ทำการประเมินผล CSA

2.  ทำการติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

(งวดแรก ค.3 และ ค.4 งวดต่อไป  ปย.3 และ ปอ.3) ทำในกระดาษทำการสรุปจุดอ่อนที่พบจากการประเมินตาม ข้อ 5

3.  ซึ่งเป็นการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (ปย.2, 2-1 และ ปอ.2, 2-1) ทำในกระดาษทำการสรุปจุดอ่อนที่พบจากการประเมินตาม ข้อ 5

4.  ทำการประเมินตามแบบสอบถามการควบคุมภายใน

5.  ให้หน่วยงานและคณะ ทำการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)

6.  และให้รายงานของส่วนงานย่อย (ปย.1 และ ปย.3)

 

ท่าน ผอ.กองแผนฯ (ดร.สำราญ  ทองแพง) ให้ข้อคิดเห็นว่า

ก่อนที่จะส่งแบบ ปม. ให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ต้องให้

หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบ     (สอบทาน) แต่ละหน่วยงานและคณะ อีกที เพื่อเข้าไปชี้แนะ  ให้ถูกต้อง  ไม่ใช่เข้าไปจับผิด และจะต้องมีคณะกรรมการกลางตัดสิน       การประเมินด้วย ถึงจะส่งแบบประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานและคณะจะต้องส่งแบบประเมิน ปม.

 

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2549  ที่กองแผนฯ คุณธงชัย (พี่เบิร์ด)

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช 1

คำสำคัญ (Tags)#ควบคุมภายใน

หมายเลขบันทึก: 52373, เขียน: 28 Sep 2006 @ 15:26 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 11:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณดาวรุ่ง ที่บันทึกใน Blog ให้ทราบโดยละเอียดครับ
เขียนเมื่อ 

คุณรุ่ง โปรดติดป้าย  ดัชนีที่1.3-50 ในบันทึกนี้ด้วยค่ะ  เขียนติดกันนะคะ อย่าเว้นวรรค  เพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ  การติดตามและประเมินแผนการดำเนินงาน ค่ะ