- ใ ครที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจของแต่ละจังหวัดในเขตภาคเหนือ  อยากจะแนะนำพร้อมภาพถ่ายสถานที่ที่สนใจได้หาสถานที่พักผ่อนในช่วงวันหยุด  เพื่อผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวสามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นใน Blog นี้ได้