1สิ่งที่ได้รับเกินความคาดหวังคือได้รู้วิธีการสร้างบล็อคเป็น

2.สิ่งที่ได้รับน้อยกว่าคาด  เนตช้า ระบบล่มบ่อย

3. กิจกรรมต่อไป  สอนเรื่องที่จะเขียนลง blog